خرید سی دی بازی کامپیوتر مصوبه جدید دولت برای حمایت از تولید

دولت به تازگی مصوبه‌ای در رابطه با تسهیلات‌گیرندگان از صندوق توسعه ملی داشته است که بر اساس آن، بانکها مکلف شده‌اند بنا به درخواست متقاضی، تسهیلات ارزی منابع صندوق توسعه ملی با نرخ مرجع و با ریال پرداخت کند.به گزارش خبرنگار مهر، نوسانات نرخ ارز ظرف ماه‌های گذشته دولت را بر آن داشته تا زمینه ای را برای پوشش این نوسانات و کمک به بخش های تولیدی برای تامین ارز  و منابع مالی مورد نیاز فراهم کند اگر چه برخی از این راهکارها دیرهنگام تدبیر شد.به همین منظور دولت در مصوبه ای که اوایل اردیبهشت ماه امسال به امضای محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور به صندوق توسعه ملی ابلاغ شده، ضوابط جدیدی را برای دریافت کنندگان ارزاز صندوق توسعه ملی مصوب کرده است، چرا که دریافت و پرداخت تسهیلات هر دو به صورت ارزی صورت می گیرد و ممکن است یک دریافت کننده تسهیلات، ارز را با نرخ 1150 تومان و حول و حوش آن که نرخ رسمی قبل از نوسانات گسترده ارز در سال گذشته بود دریافت کرده باشد در حالی که هم اکنون برای بازپرداخت باید نرخ بسیار بالاتری را بپردازد، این در شرایطی است که معمولا بازپرداخت تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی از سمت دریافت کنندگان تسهیلات معمولا دو تا سه سال بعد از زمان اخذ وام است.بر همین اساس، حسابی سرانگشتی نشان می دهد که ارز دریافتی از صندوق توسعه ملی به دلیل اینکه باید با همان ارز بازپرداخت شود، معمولا زمینه ساز ضرر را فراهم می کند، چرا که نوسانات نرخ ارز در ایران حداقل ظرف ماههای گذشته نشان داده که بازار باثباتی پیش روی دریافت کنندگان تسهیلات ارزی و به طور کلی بازار ارز کشور نیست. در این میان، دولت به تازگی مصوبه ای به امضای محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور داشته است که بر اساس آن، به منظور کاهش مخاطرات سرمایه گذاری و تولید بانک های عامل صندوق توسعه ملی موظف شده اند در صورت تقاضای درخواست کننده تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی تسهیلات ارزی را با نرخ مرجع در هنگام عقد قرارداد به تسهیلات مشابه ریالی تبدیل کنند. متن کامل ابلاغیه جدید دولتخبرگزاری مهر متن کامل این مصوبه که اوایل اردیبهشت ماه امسال با امضای محمد رضا رحیمی ابلاغ شده است را منتشر می کند:”کلیه بانک‌های عامل صندوق توسعه ملی؛به منظور کاهش مخاطرات سرمایه گذاری و تولید، بانکهای عامل صندوق توسعه ملی مکلفند در صورت تقاضای تسهیلات گیرندگان از محل منابع صندوق توسعه ملی، تسهیلات ارزی را با نرخ مرجع در هنگام عقد قرارداد به تسهیلات مشابه ریالی تبدیل کرده و اقساط آن را بر مبنای نرخ عقود مربوطه به صورت ریالی دریافت کنند. بانک مرکزی موظف است در ازای مبلغ ریالی اقساط تسهیلات معادل اقساط ارزی تسهیلات را در اختیار بانک عامل قرار دهدتا به حساب صندوق توسعه ملی واریز کند. برخورداری از این تسهیلات منوط به بازپرداخت در سررسید مقرر است.محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور”

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید