خرید سی دی بازی کامپیوتر انتشار دومین نامه دانشجویان به آیةالله مصباح

دومین نامه دانشجویان دانشگاه امام صادق با هدف روشنگری و ابهام زدائی از نامه اول منتشر شد.به گزارش خبرگزاری مهر پس از انتشار نامه اول دانشجویان دانشگاه امام صادق خطاب به  آیت الله مصباح یزدی و انتشار برخی برداشت های ناصواب از این نامه، دانشجویان دانشگاه امام صادق نامه دومی را منتشر کردند.دربخش هائی از این نامه آمده است:ما دانشجویان دانشگاه امام صادق علیه السلام امضا کنندگان نامه مورخ 4/2/91 لازم میدانیم نکاتی را معروض داریم.ما از مفاد نامه مورخ فوق صریحاً دفاع میکنیم و شانتاژ سیاسی به راه افتاده در رسانه ها را بی اخلاقی سیاسی دانسته و تحلیل های نا صواب  را جفا در حق نیروهای حزب الله می دانیم.دانشجویان دانشگاه امام صادق درخصوص برخی برداشت ها مغرضانه از نامه اول تاکید کردند:  ما در صدور نامه قصد هیچ گونه بی احترامی به مقام حضرت آیت الله مصباح دامت افاضاته را نداشته و از آن نیز چنین چیزی را استنباط نمی کنیم . لکن اگر پدر بزرگوارمان حضرت آیت الله مهدوی کنی ادام الله ظله از لحن آن توهین برداشت نموده اند صمیمانه از ایشان عذرخواهی کرده و در برابرشان زانوی ادب به زمین می زنیم.دانشجویان در این نامه تصریح کردند: اتقاد اصلی ما به کسانی است که مزورانه از نام و جایگاه علمای بزرگ استفاده می کنند تا به قدرت برسند. تاکید چندباره آیت الله مصباح بر اینکه فتنه انحراف از فتنه سبز خطرناکتر است و موضع سوال برانگیز جبهه پایداری در قبال جریان انحرافی و نشست و برخاست برخی از اعضای این جبهه با موثرین این جریان تائیدی بر نگرانی ما دانشجویان است. درخواست ما از ایت الله مصباح یزدی این است که اجازه ندهند قدرت طلبان ریاکار از نام و جایگاه رفیع ایشان سوء استفاده کنند.دانشجویان در ادامه توصیه کردند: به همه آنان که به اسم پیروی از ولایت، دروغ زنان و افتراگویان بر طبل اختلاف می کوبند یادآور می شویم که سوار شدن بر توسن قدرت با ریسمان “ولایت مداری مزورانه” دولت مستعجل است. البته این دست یاری خداست تا آنانکه با فریب دست در دست نفاق جدید نهاده و اطلاعات دروغ و ناقص به محضر علماء بزرگوار معروض می دارند، برهمگان شناخته شوند.دانشجویان در انتهای این نامه خطاب به حضرت آیت الله مصباح آورده اند: حضرت استاد، خاضعانه به محضرتان عرض می کنیم ما از نگارش نامه قبل هیچ گونه قصد توهین به شما نداشته و صرفاً به دنبال آن بودیم که به ملت عزیز عرض کنیم اعضای جبهه پایداری دست در دست کسانی دارند که حضرت عالی آنها را قبول ندارید. هجمه تبلیغاتی علیه مایی که جرأت سخن گفتن در دانشگاه را نداریم، به قدری افزایش یافته است که زبان از بیان آن قاصر است. عرصه بر ما تنگ است و جرأت بیان نظراتمان و گفتن اخبار جریان انحرافی را نداریم . البته هیچ بیمی از آینده نیست که تا امامی چون رهبر معظم انقلاب هست هیچ منحرفی نخواهد توانست راه انقلاب را از مسیر آرمانهای اصلی تغییر دهد. آینده ای نزدیک همه چیز را روشن خواهد ساخت. به گزارش خبرنگار مهر متن کامل نامه و اسامی امضاکنندگان آن در دفتر خبرگزاری موجود است.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید