خرید سی دی بازی کامپیوتر کلمه همیشه را از “خلیج همیشه فارس” حذف کنید

رئیس جهاد دانشگاهی با بیان اینکه همه جهانیان با توجه به اسناد و مدارک موجود می‌‌دانند نام دریای جنوب ایران خلیج فارس است درخواست کرد ایرانیان کلمه همیشه را از عبارت “خلیج همیشه فارس” حذف کنند.به گزارش مهر، محمد حسین یادگاری روز سه شنبه در دومین روز برگزاری هشتمین همایش ملی خلیج فارس که هم اکنون درسالن همایش های جزیره کیش در حال برگزاری است گفت: خلیج فارس یکی از پرآوازه ترین دریاهای گیتی در مرکز تبادل فرهنگی و اقتصادی جهان یعنی خاورمیانه قرار دارد و محل تجلی تمدن های باستانی به شمار می آید.وی افزود: نام این خلیج نامی برخاسته از تاریخ، فرهنگ و تمدن کهن ایرانی است که قرائن و مدارک ما را به جایگاه عظیم آن در میراث فرهنگی مشترک بشری رهنمود می کند.یادگاری بیان کرد: دین مبین اسلام با تضعیف بخشی نگری و قوم گرایی ، معنویت و معاضدت را در منطقه رواج داد به صورتی که تا پیش از حضور استعمارگران در حوزه خلیج فارس زندگی با جوشش فرهنگی و اجتماعی اقوام مختلف در منطقه ادامه داشت و متاسفانه قدم استعمارگران به ناامنی در منطقه دامن زد. این مشی مستکبرانه تا امروز نیز اعمال می شود به صورتی که درج نام های جعلی برای خلیج فارس نشات گرفته از سیاست های خصمانه شبکه های فرهنگی تبلیغاتی غرب است.وی گفت: دشمنان در طی هشت سال جنگ تحمیلی هویت تاریخی ایران را در معرض تعدی قرار دادند که با شکست مواجه شد و در ادامه سیاست های خصمانه که بوی دوران استعمار را می دهد به حریم تاریخ ایران نظر سوء دارند. برای نمونه می توان به تلاش موسسه آمریکایی نشنال ژئوگرافیک برای مصطلح کردن نامی دروغین برای خلیج فارس در اطلس جهانی این موسسه اشاره کرد.یادگاری افزود: نام خلیج فارس با نام ایران برای همیشه تاریخ گره خورده است این ارتباط عمیق ایران با خلیج فارس در حوزه های مختلف قابل تایید است و استمرارآن تا دوران معاصر نیز کشیده شده است.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید