خرید سی دی بازی کامپیوتر پوتین، سوژه دوست داشتنی دوربین ها

ولادیمیر پوتین رئیس جمهور جدید روسیه در این سالها بیش از هرچیزی به عنوان سوژه اصلی رسانه ها و دوریبن هاست. اشک های او پس از انتخاب شدندش در میان هوادارانش، توانمندی های مختلفش در جودو، شنا و آمادگی بدنی اش، مهارت های مختلفی که در زمان حضورش در کا گ ب از او یک نیروی کارکشته ساخته بود این روزها او را که البته خودش هم از رسانه ای شدن بدش نمی اید را به سوژه دوست داشتنی عکاسان خبری تبدیل کرده است.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید