خرید سی دی بازی کامپیوتر سالانه 11 میلیون کودک زیر 5 سال می میرند

سالانه حدود 11 میلیون کودک در جهان قبل از 5 سالگی می میرند و حداقل یک چهارم این موارد با واکسن قابل پیشگیری است.به گزارش مهر، رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت با بیان این مطلب اظهار داشت: بنابر تأیید سازمان جهانی بهداشت و صندوق کودکان ملل متحد، ایمن سازی مؤثرترین اقدام بهداشتی شناخته شده بعد از تأمین آب آشامیدنی سالم در تأمین سلامت جامعه است و واکسن ها و ایمن سازی نقش بسیار مهمی در سلامت جوامع در یک قرن اخیر داشته است.دکتر محمد مهدی گویا افزود: در منطقه مدیترانه شرقی در سال 2008 حدود 3/1 میلیون کودک زیر 5 سال فوت کرده اند و 20 درصد این موارد به علت بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن رخ داده است.وی تصریح کرد: بر اساس پیش بینی سازمان جهانی بهداشت، با به کار گیری واکسنهای رایج و مورد استفاده در جهان، سالانه از بیش از دو میلیون مرگ جلوگیری می شود واکسنها علاوه بر پیشگیری از مرگ، سبب بهبود کیفیت زندگی از طریق پیشگیری از ناتوانی از بیماری ها می شوند.گویا ادامه داد: طبق بررسیهای انجام شده در اوایل پیروزی انقلاب، حداکثر پوشش ایمن سازی کودکان، 30 درصد و ایمن سازی زنان باردار علیه کزاز، 7/3 درصد بوده است.وی اضافه کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به موزات شکل گیری شبکه های بهداشتی درمانی در کشور و تربیت و به کارگیری کارکنان بهداشتی، افزایش پوشش ایمن سازی کودکان زیر یک سال کشور به بیش از 90 درصد در سال 1369 و بالای 95 درصد در سال 1375 بود.رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت ابراز داشت: در حال حاضر تمامی کودکان کشور علیه بیماریهای دیفتری، سیاه سرفه، کزاز، فلج اطفال، سرخک، سرخجه، اوریون، سل و هپاتیت B واکسینه می شوند.گویا ادامه داد: بیماری سرخک، سرخجه مادرزادی  و کزاز نوزادی در مرحله حذف قرار دارد و 11 سال است که کشور عاری از فلج اطفال است و بیماری های دیفتری، سیاه سرفه و اوریون کنترل شده اند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید