خرید سی دی بازی کامپیوتر دستور مشاور «رحیمی» به بانک‌ها

مشاور معاون اول رئیس جمهور در تاریخ 29 فروردین‌ماه سال جاری طی نامه‌ای خطاب به بانک‌ها خواستار دریافت اطلاعات مربوط به ارزهای فروخته شده در سیستم بانکی شده که ظاهراً با بی‌توجهی بانک‌ها همراه بوده است.به گزارش فارس در این دستور که به تاریخ 29 فروردین‌ماه سال 91 خطاب به تمامی بانک‌ها صادر شده آمده است: با عنایت به تصمیمات جلسه مورخ 28 فروردین‌ماه 1391 ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و ضر‌ب‌الاجل 24 ساعته تعیین شده برای ارائه اطلاعات کامل مربوط به ارزهای فروخته شده توسط سیستم بانکی در سال 1390 خواهشمند است اطلاعات کامل مربوط به ارزهای فروخته شده توسط آن بانک را در قالب لوح فشرده حداکثر تا ساعت 12 ظهر روز چهارشنبه 30 فروردین‌ماه 91 ارسال نمایید.بنابراین گزارش، نامه دیگری در تاریخ 3 اردیبهشت ماه خطاب به بانک‌ها تدوین و ارسال می‌شود که حکایت از عدم ارسال اطلاعات درخواستی به مشاور معاون اول رئیس‌جمهور توسط بانک‌ها دارد. در این نامه آمده است: پیرو نامه شماره 13401 مورخ 29 فروردین 1391 موضوع تصمیمات متخذه در جلسه مورخ 28 فرودین‌ 1391 ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی علی‌رغم انقضای مدت مقرر هنوز اطلاعات مربوط به ارزهای فروخته شده توسط آن بانک (در سال 1390) به این دفتر واصل نشده است. لذا ضروری است ضمن بررسی علت تسامح و کوتاهی در ارسال اطلاعات درخواست تسریع نمایید.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید