خرید سی دی بازی کامپیوتر خسارت بازارهای مالی امارات طی ماه گذشته

حجم خسارت‌های وارده به بازارهای مالی امارات متحده عربی طی ماه گذشته میلادی از مرز 6 میلیارد و 500 میلیون درهم گذشت.به گزارش ایسنا، در پی خروج سرمایه‌گذاران خارجی و تداوم سقوط شاخص ها در بازارهای مالی امارات متحده عربی، میزان خسارت‌های وارده به سرمایه گذاران در بورس های ابوظبی و دوبی طی ماه گذشته میلادی افزایش یافت.براساس گزارش بورس دوبی، شاخص کل سهام در بازارهای مالی امارات طی ماه گذشته بیش از 1.7 درصد کاهش یافته و میزان خسارت‌های وارده به بورس‌های دوبی و ابوظبی طی این مدت از مرز 6 میلیارد و 500 میلیون درهم گذشت.طی ما گذشته میلادی شاخص کل سهام در بازار مالی ابوظبی بیش از 1.9 درصد و شاخص کل سهام در بازار مالی دوبی نیز بیش از يك درصد کاهش یافت.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید