خرید سی دی بازی کامپیوتر توليد ملي؛ فرصتي براي بازنگري در قوانين پژوهش

عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي با تأكيد بر نقش تأثيرگذار كميسيون متبوعش در تحقق توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني، گفت: كميسيون آموزش و تحقيقات، مي‌تواند با اصلاح قوانين مربوط به آموزش و پژوهش و به روز كردن آنها گام‌هاي بلندي در راستاي تحقق اين مهم ‌بردارد.به گزارش «»، نورالله حيدري درباره کارهایی كه كميسيون آموزش و تحقيقات مي‌تواند براي تحقق هر چه بهتر شعار سال در حيطه دستگاه‌هاي تخصصي‌ انجام دهد، تصريح كرد: دستگاه‌هاي تخصصي آموزش و پرورش، آموزش عالي، آموزش پزشكي و به‌ طور عام همه دستگاه‌هاي آموزشي و پژوهشي كشور تحت نظارت كميسيون آموزش و تحقيقات هستند؛ بنابراین، كميسيون مي‌تواند با تصويب برخي طرح‌ها و لوايح، به تحقق هر چه بهتر توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني كمك كند.نماينده مردم اردل، كيار، كوهرنگ و فارسان، ايجاد بازنگري در قوانين موجود پیرامون محور آموزش و پژوهش را نخستين کار كميسيون آموزش براي تحقق هر چه بهتر شعار سال دانست و خاطرنشان كرد: كميسيون آموزش و تحقيقات، بايد قوانين حاكم بر بخش آموزش و پژوهش دستگاه‌هاي نامبرده را بازنگري کند تا اگر خلأ و مشكلي هست، يا اين قوانين به روز نيستند، خلأها و مشكلات را رفع و قوانين را به روز كند.به گفته عضو كميسيون آموزش، كار و توليد ارتباط تنگاتنگي با مقوله آموزش و كيفيت توليد، ارتباط بسيار مستحكمي با پژوهش دارد؛ بنابراين، كميسيون آموزش و تحقيقات ـ كه هم بعد آموزش را دارد و هم بعد تحقيقات را ـ مي‌تواند با تمركز بر توسعه و تعميق آموزش و همچنين توسعه و تعميق پژوهش مستقيم و غيرمستقيم در افزايش توليد ملي و به‌ ويژه كيفيت توليد ملي مؤثر باشد و در راستاي تحقق توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني گام ‌بردارد.حيدري همچنين خاطرنشان كرد: هم از جهت قانونگذاري و هم از جهت نظارت كه دو وظيفه اصلي كميسيون آموزش و تحقيقات است، اين كميسيون مشخصا مي‌تواند به ‌صورت يك برنامه عملياتي، وضعيت آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي كشور را به جهت مهارت‌دهي به افراد مورد بازنگري و اصلاح قرار دهد و بررسي كند كه چقدر نيروهاي خروجي از اين مراكز ماهرند.عضو كميسيون آموزش در پایان تأكيد كرد: من گمان مي‌كنم امسال فرصت بسيار خوبي است كه ميزان اثربخشي قوانين مصوب در حوزه توليد و كار و مهارت دهي به مخاطبين را بازنگری کنیم.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید