خرید سی دی بازی کامپیوتر بزرگترين وانت‌‌سازان ايران كدامند؟

در سال گذشته در مجموع 189 هزار و 217 دستگاه انواع وانت در كشور توليد شد كه حاكي از كاهش توليد 5.6 درصدي توليد اين خودرو بود. با اين وجود شركت ايران خودرو بزرگترين توليد‌كننده وانت كشور طي سال گذشته بود.به گزارش ايسنا، اين شركت با توليد 113 هزار و 511 دستگاه وانت بزرگترين توليد‌كننده وانت كشور لقب گرفت. اين ميزان توليد 9.4 درصد رشد را نسبت به سال 1389 نشان داد. به ترتيب ايران خودرو حدود 60 درصد از كل توليد وانت كشور را به خود اختصاص داد.شركت زامياد به عنوان دومين توليد‌كننده وانت با كاهش 11.1 درصدي بالغ بر 54 هزار و 322 دستگاه توليد داشت. گروه بهمن نيز با كاهش 39.3 درصدي 19 هزار و 90 دستگاه توليد كرد. توليد در شركتهاي ديار خودرو و پارس خودرو نيز به ترتيب 58.7 و 51.7 كاهش يافت. شركت كيش خودرو هيچ توليدي در سال قبل نداشت.وانت باردو – محصول ايران خودرو – پرتيراژ‌ترين وانت توليد داخل طي سال 1390 بود؛ به ‌طوري كه كل توليد ايران خودرو در سال گذشته مربوط به همين خودرو بود. البته توليد اين خودرو در سال گذشته در يك مقطع زماني دو ماهه به دليل پاره‌اي از مشكلات متوقف شده بود.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید