خرید سی دی بازی کامپیوتر پروژه‌اي براي دولت آينده نمي‌ماند

ايلنا نوشت: علي‌اكبر محرابيان دستيار ويژه رييس‌جمهوري تكميل طرح‌هاي عمراني مصوب در سفرهاي استاني هيات دولت را از دغدغه‌هاي محمود احمدي‌نژاد دانسته و گفته: تلاش مي‌شود هيچ پروژه‌اي از اين دولت براي دولت آينده باقي نماند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید