خرید سی دی بازی کامپیوتر ملک‌عبدالله‌عربستان‌صفحه‌فیسبوکش‌را‌جمع‌کرد

در پی هجوم صد هزار نفری فارسی زبانان به صفحه فیسبوک شاه عربستان در آستانه روز خلیج فارس؛ این صفحه از دسترس خارج شده است.در آستانه 10 اردیبهشت روز ملی خلیج فارس موجی در شبکه فیسبوک به راه افتاد که کاربران این سایت با مراجعه به صفحه فیسبوک شاه عربستان و برخی مقامات امارات عبارت خلیج فارس را درج کنند.در ادامه در کمتر از 24 ساعت بعد از درج حداقل صد هزار پیام مردمی به ملک عبدالله صفحه شخصی وی و حاکم امارات در فیسبوک از دسترس خارج شد.هنوز مشخص نیست که این صفحه بسته شده یا با خرج کردن پول ، تدبیری اندیشیده شده تا مدتی از دسترس خارج شود و فکری به حال کامنت های ایرانیان وطن دوست شود؟!منبع:  عصر ایران

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید