خرید سی دی بازی کامپیوتر مطهری: کارگران نماینده خود را وارد مجلس کنند

مطهری گفت: برای رسیدگی به مشکلات کارگران و پیگیری مطالبات این قشر زحمت کش تعداد نمایندگان کارگری در مجلس شورای اسلامی می‌بایست بیشتر از گذشته شود.علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار ایلنا با بیان اینکه در حال حاضر کارگران تنها علیرضا محجوب را به عنوان نماینده خود در مجلس شورای اسلامی دارند که صدایشان را به گوش مسوولان برساند، گفت: تعداد نمایندگان کارگری در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی می‌بایست بیش از گذشته باشد تا بهتر به مشکلات کارگران رسیدگی شود.وی در ادامه افزود: کارگران باید نماینده‌ای را از سوی خود وارد مجلس شورای اسلامی کنند که با مشکلات کارگران آشنایی داشته و پیگیر مطالباتشان باشد.مطهری با بیان اینکه کارگران باید نماینده‌ای را از سوی خود وارد مجلس شورای اسلامی کنند که تجربه قانون گذاری داشته و مانع تصویب قوانین ضد کار و کارگری شود، تصریح کرد: نماینده کارگران در مجلس شورای اسلامی باید این توانایی را داشته باشد که بتواند دیگر نمایندگان را در حل مسائل و مشکلات و در خواست‌های کارگران قانع و با خود همسو کند.وی تاکید کرد: کارگران نمایندگان خود را وارد مجلس کرده و مطالباتشان را از این طریق پیگیری کنند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید