خرید سی دی بازی کامپیوتر مبلغ سعودی:MBC خطرناکترین مخدر است

یک مبلغ سعودی مجموعه شبکه های عربستانی “ام بی سی” را خطرناکترین نوع مواد مخدر برای جوانان عرب دانست.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه العالم، “سعد البریک” در اظهاراتی بی سابقه با انتقاد از مجموعه شبکه های سعودی “ام بی سی”، آنها را برای “جوان عرب” خطرناکتر از هر نوع مواد مخدر دانست.البریک در پایگاه اینترنتی خود گفت: یکی از جوانان از من درباره خطرناکترین و نابود کننده ترین مواد مخدر برای جوانان امت عربی پرسید، و من به او پاسخ دادم شبکه های “MBC” خطرناکترین و ویرانگرترین نوع مواد مخدر برای جوانان و بویژه جوانان امت عربی است.یکی از هواداران البریک در تأیید مواضع او پاسخ داد: این خطر فقط برای جوانان نیست، بلکه حتی مادربزرگ من نیز اخیرا درحال پیگیری برنامه های این شبکه ها است و من فکر می کنم که او معتاد شده باشد.مجموعه شبکه های ام‌بی‌سی متعلق به عربستان سعودی است که در کشور امارات فعالیت می‌کند. از سال ۲۰۰۲ مقر اصلی آن در مدیا سیتی دبی واقع شده است.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید