خرید سی دی بازی کامپیوتر راهكار جذب سرمايه ايراني در توليد چيست؟

نامگذاري سال 91 به نام سال «توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني» از
سوي مقام معظم رهبري و تاكيدات ايشان بر حمايت از سرمايه ايراني شايد امسال
باعث بهبود وضعيت توليد داخلي، حمايت تمام و كمال از محصولات ساخت داخل و
استفاده بيشترمردم از اين كالاها و احترام به كيفيت جنس داخل و كاهش
واردات شود؛ اقدامي كه مطمئنا نتيجه نهايي آن پيشرفت و توسعه كشور و رسيدن
به اهداف سند چشم‌انداز بيست ساله است.

البته با وجودي كه حمايت و توجه به توليد و توليدكننده امري بديهي و ضروري
براي بهبود وضع توليد داخلي به شمار مي‌آيد ولي به نظر مي‌رسد كه تاكنون
اقدامات انجام شده در اين رابطه ظهور و بروزي در جامعه نداشته است؛ از اين
رو شايد بتوان با تببين راهكارهاي جذب سرمايه در گردش مردم و استفاده از آن
در بخش توليد به نوعي به اين مهم دست پيدا كرد و آثار مثبت آن همچون كاهش
نقدينگي در جامعه ، افزايش توليد داخلي و كاهش استفاده از كالاهاي خارجي را
ديد؛ مطمئنا رسيدن به اين نقطه به منزله‌ي برداشتن گام‌هاي بعدي در جهت
دستيابي به اهداف چشم انداز سال 1404 و تبديل شدن ايران به رتبه اول منطقه
در بعد اقتصادي شود.

15 نماينده مجلس هشتم از كميسيون‌هاي مختلف در گفت‌وگوهاي جداگانه‌اي با
خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، راهكارهاي عملي خود را
براي تحقق شعار «توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني » و جذب سرمايه
در گردش مردم از بازار و استفاده از آن در بخش توليد عنوان كردند كه در زير
مي‌خوانيد:

انگيزه‌هاي لازم براي سرمايه‌گذار و افزايش سود سرمايه فراهم شود

سخنگوي كميسيون انرژي در مجلس، ايجاد انگيزه لازم براي سپرده‌ و
سرمايه‌گذاري را منوط به فراهم كردن زمينه‌هاي لازم در اين رابطه و همچنين
تضمين پرداخت سود سرمايه به مردم عنوان كرد و استفاده از سرمايه‌گذاري در
ميادين مشترك و حوزه انرژي را دليلي بر اين مدعا برشمرد.

سيدعماد حسيني، همچنين تاكيد كرد كه مردم در شرايطي سرمايه‌هاي خود را در
توليد سرمايه‌گذاري مي‌كنند كه از پرداخت سود تصويب شده مطمئن باشند كه در
اين رابطه دولت بايد اين تضمين را به مردم بدهد.

در شاخص‌هاي اقتصادي ثبات ايجاد شود

يك عضو كميسيون تلفيق در مجلس نيز به وجود آمدن ثبات در شاخصه‌هاي اقتصادي
كشور را عاملي موثر در جذب سرمايه‌هاي مردم و سوق دادن آن به سمت توليد
دانست و گفت: در اين راستا مردم بايد اطميناني از دريافت سود
سرمايه‌گذاري‌شان داشته باشند كه اين امر از طريق افزايش سود بانك‌ها و
انتشار اوراق مشاركت شدني است.

عباسعلي نورا به وضعيت كشورهاي دارنده ثبات در شاخص‌هاي اقتصادي
اشاره و اظهار كرد: مطمئنا تغيير در قوانين اقتصادي و به دنبال آن نبود
ثبات باعث مي‌شود كه مردم اطميناني از سرمايه‌گذاري به خصوص در بخش توليد
نداشته باشند كه اين امر به وضوح بر ثابت نگه داشتن شاخص‌هاي كلان اقتصادي
از سوي دولت تاكيد مي‌كند.

حذف بروكراسي اداري براي توليدكننده راهي براي تشويق مردم در سرمايه‌گذاري است

يك عضو كميسيون فرهنگي مجلس نيز در اين رابطه حذف بروكراسي اداري را يك
راهكار موثر براي تشويق مردم به سرمايه‌گذاري در بخش توليد دانست و در همين
رابطه با آوردن مثالي توضيح داد كه در پروژه‌اي خاص يك توليد كننده براي
سرمايه‌گذاري نياز به گرفتن 17 مجوز و مراجعات پي‌در پي دارد روندي كه مردم
را از سرمايه‌گذاري و توليد خسته مي‌كند.

حجت‌الاسلام سيدجلال يحيي‌زاده همچنين جلوگيري از واردات بي‌رويه را
در ترغيب مردم براي سرمايه‌گذاري در بخش توليد در كنار تجديدنظر در چرخه
توزيع بسيار مفيد و موثر خواند.

با گسترش فرهنگ سرمايه‌گذاري در تعاوني‌ها، سرمايه‌هاي مردم در بخش توليد هزينه مي‌شود

يك عضو كميسيون عمران نيز اصلاح سيستم بانكي و افزايش سود سپرده‌گذاري را
عاملي ديگر براي تشويق مردم براي سرمايه‌گذاري و امري بسيار مهم خواند و
گفت: با كارآمد شدن سيستم بانكي مردم سرمايه‌هاي خود ولو كوچك را در
بانك‌ها سرمايه‌گذاري مي‌كنند كه نتيجه اين كار استفاده از اين سرمايه‌ها
در بخش توليد است.

علي‌اكبر اولياء همچنين تقويت و گسترش فرهنگ سرمايه‌گذاري در
تعاوني‌ها را نيز راهكار ديگر براي جذب سرمايه مردم عنوان و تاكيد كرد كه
با سرمايه‌هاي كوچك مي‌توان بنگاه‌هاي توليدي و خدماتي راه انداخت و به
اقتصادي ملي كمك كرد.

از تجربه استفاده از اوراق مشاركت در حوزه نفت براي سرمايه‌گذاري در بخش توليد استفاده شود

يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس، نيز راهكار چگونگي جذب سرمايه مردم و استفاده
آن در بخش توليد را افزايش سود سپرده‌ها و انتشار اوراق مشاركت عنوان كرد.

محمدرضا خباز با بيان اينكه تجربه خوبي از فروش اوراق مشاركت در
حوزه نفت وجود دارد، گفت: مي‌توان با استفاده از اين تجربه، آن را در حوزه
پولي و بانكي استفاده كرد تا با افزايش سود بانك‌ها مردم براي سرمايه‌گذاري
در بانك‌ها و به دنبال استفاده از پولشان در توليد راغب شوند.

بسته‌هاي تشويقي براي سرمايه‌گذاري مردم در بانك‌ها و استفاده در توليد ايجاد شود

رييس كميسيون كشاورزي مجلس نيز اصلاح نرخ بهره و انتشار اوراق مشاركت در
راستاي افزايش پس‌انداز ملي را امري مهم براي توسعه كشور و همچنين ترغيب
مردم براي سرمايه‌گذاري در بخش توليد برشمرد.

عباس رجايي كاهش نقدينگي و حركت به سمت سرمايه‌گذاري در كارهاي
توليدي و توسعه‌اي را منوط به جمع كردن نقدينگي موجود در بين مردم دانست و
گفت: براي اين كار بايد بسته‌هاي تشويقي براي سرمايه‌گذاري مردم در بانك‌ها
و الزام بانك‌ها به صرف اين پس‌انداز ملي در توليد كشور صورت گيرد.

با اجراي درست قوانين موانع از سر راه توليدكنندگان برداشته شود

رييس كميسيون ويژه نظارت و پيگيري اجراي قانون اصل 44 مجلس، بهترين شيوه
مقابله با تورم، جذب سرمايه مردم در توليد و همچنين كاهش نقدينگي جامعه را
برداشتن موانع موجود بر سر راه توليدكنندگان و اجراي درست قوانين عنوان
كرد.

حميدرضا فولادگر با اشاره به برخي قوانين موجود براي رفع موانع توليد همچون
بهبود فضاي كسب و كار اشاره و اظهار كرد: با وجود پيش‌بيني‌هايي انجام شده
در قانون اصل 44 و برنامه پنجم توسعه براي رفع موانع توليد، باز هم بايد
قوانين، آيين‌نامه و مقررات زائد و مخل كسب و كار شناسايي و رفع گردد،
البته نقش مجريان در اجراي درست اين قوانين نيز امري مهم به شمار مي‌آيد.

زمينه‌هاي لازم براي سودآورتر شدن بازار توليدات فراهم شود

قائم مقام مركز پژوهش‌هاي مجلس، تضمين امنيت و سودآوري توليد را عاملي مهم
براي جذب سرمايه‌هاي مردم و سوق دادن آن به سمت توليد دانست و گفت: در اين
زمينه بايد شرايطي براي سودآور شدن توليد فراهم شود تا مردم براي پس‌انداز و
سرمايه‌گذاري پول‌شان در توليد ترغيب شوند.

حسين نجابت در توضيح مطالب خود تاكيد كرد كه در صورت سودده بودن
بازار سرمايه، مردم پول‌هاي خود را وارد حوزه‌هاي دسته دوم و چندم نمي‌كنند
و سرمايه‌هاي خود را در بخش توليد سرمايه‌گذاري مي‌كنند.

اطميناني براي بازگشت اصل و سود سرمايه‌گذار ايجاد شود

يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس ايجاد اطمينان در بين مردم مبني بر وجود ثبات
در قوانين و مقررات اقتصادي را امري بسيار مهم در ترغيب آن‌ها براي
سرمايه‌گذاري در بخش توليد عنوان و تاكيد كرد كه نبود ثبات اقتصادي باعث
عدم سرمايه‌گذاري مردم در بازارهاي توليدي مي‌شود.

شكور اكبرنژاد همچنين تاكيد كرد: در اين بين با ايجاد فرهنگ سرمايه‌گذاري
در بين مردم ، منافع فردي در راستاي منافع جمعي ديده شده و حتي
سرمايه‌گذاري به سودهاي كم نيز قانع مي‌شوند.

سود مناسب بانكي براي جذب سرمايه‌هاي مردم تعيين شود

يك عضو هيات‌رييسه كميسيون عمران، ايجاد اطمينان و امنيت براي سرمايه‌گذار و
تعيين سود مناسب را عاملي موثر براي جلب سرمايه‌هاي مردم دانست و گفت: در
اين راستا دولت بايد با ايجاد بسته‌هاي تشويقي سرمايه‌هاي مردم را به سمت
توليد مصرف كند.

مهرداد لاهوتي همچنين بر لزوم ايجاد شرايط لازم براي مردم
سرمايه‌گذاري در توليد تاكيد كرد و نقش دولت را براي تشخيص نياز جامع و
ايجاد امنيت براي سرمايه‌گذاران بسيار مهم خواند.

تاكتيك‌هاي اقتصادي براي تشويق مردم به خريد سهام انديشيده شود

يك عضو كميسيون صنايع و معادن تشويق مردم براي خريد سهام را راهكاري موثر
براي سرمايه‌گذاري در بخش توليد دانست و گفت: طبق تجارب موجود دنيا، يكي از
تاكتيك‌هاي اقتصادي براي تشويق مردم به سرمايه‌گذاري در بخش توليد خريد
سهام است؛ اين شيوه علاقه مردم را براي استفاده از توليدات داخلي و
سرمايه‌گذاري در اين حوزه افزايش مي‌دهد.

ابوالفتح نيكنام همچنين با تاكيد بر لزوم اصلاح
اقتصاد كشور گفت: سرمايه‌گذاري در بانك‌ها و به دنبال آن دريافت سود در
دنيا كاري رد شده است كه تنها باعث منفعت بانك‌ها براي هزينه در بخش
بازرگاني و دادوستدها مي‌شود؛اين در حالي است كه مردم با سرمايه‌گذاري در
بخش توليد، تعلق خاطري به اين بخش پيدا كرده و ديگر ميلي به خريد كالاهاي
خارجي ندارند.

سود مشاركت در بانك‌ها براي سرمايه‌گذاري در بخش توليد افزايش يابد

يك عضو هيات‌رييسه كميسيون صنايع مجلس، افزايش سود مشاركت در بانك‌ها را
راهكاري موثر براي ايجاد رغبت بين مردم براي سرمايه‌گذاري دانست و گفت:
البته بايد اطميناني در بين مردم مبني بر دريافت سود حاصل از سرمايه‌گذاري
ايجاد شود.

شريف حسيني همچنين تاكيد كرد كه با افزايش سود سرمايه‌گذاري در
بانك‌ها، سرمايه در گردش مردم در اين حوزه جمع شده و مي‌توان از اين
سرمايه‌ها در بخش توليد استفاده كرد.

اوراق توسط شركت‌هاي توليدي براي سرمايه‌گذاري در بخش توليد منشر و توزيع شود

قائم مقام معاون تنقيح قوانين مجلس نيز سپرده‌گذاري در بانك‌ها،‌ فروش
اوراق مشاركت و تاسيس شركت‌هاي تعاوني را به عنوان راهكاري براي جذب سرمايه
مردم و سوق دادن آن به سمت توليد عنوان كرد.

حجت‌الاسلام موسي قرباني همچنين با بيان اينكه با سپرده‌گذاري در
بانك‌ها مي‌توان علاوه بر جذب سرمايه مردم، به بخش توليد تسهيلات داد، گفت:
شركت‌هاي توليدي مي‌توانند با فروش اوراق مشاركت‌، مي‌توانند مردم را براي
سرمايه‌‌گذاري در بخش توليد ترغيب كنند،همچنين اين كار از طريق خريد سهام
شركت‌هاي تعاوني نيز ميسر مي‌شود.

بخش تعاوني براي جذب سرمايه‌هاي مردم تقويت شود

سخنگوي كميسيون اجتماعي نيز تقويت بخش تعاوني را راهكاري موثر براي تشويق
مردم به سرمايه‌‌گذاري در اين بخش عنوان و تاكيد كرد كه با اين كار علاوه
بر جذب سرمايه‌هاي اندك مردم در تعاوني‌ها، نقدينگي جامعه نيز در بخش توليد
متمركز مي‌شود.

جواد زماني همچنين يكي ديگر از راهكارهاي جلب سرمايه مردم را افزايش
سود بانكي دانست و توضيح داد: برخي از مردم كه به تعبيري توانايي
سرمايه‌‌گذاري و كار كردن با پول‌هايشان را ندارند مي‌توانند پس از افزايش
سود بانكي، سرمايه‌هاي خود را در بانك‌ها قرار دهند تا بانك‌ها نيز ملزم به
استفاده اين پول‌ها در بخش توليد شوند.

دولت در حمايت از توليد كننده و ترغيب مردم به سرمايه‌گذاري نقش مهمي دارد

نايب رييس كميسيون كشاورزي مجلس نيز ايجاد ثبات در سرمايه‌‌‌گذاري را عاملي
موثر براي ترغيب مردم به سرمايه‌گذاري در بخش توليد دانست و گفت: البته
نبايد از نقش دولت در حمايت از توليدكننده و ايجاد ثبات در نرخ توليدات
براي رسيدن به اين مهم غافل شد.

كاظم فرهمند همچنين تاكيد كرد كه بايد تضميني براي سرمايه‌گذار
ايجاد شود تا مردم خيالش‌شان از بازگشت سرمايه‌شان فراهم شود؛راهكاري كه
نتيجه‌اش ترغيب تمامي اقشار مردم براي سرمايه‌گذاري خواهد بود.

15 نماينده مجلس در اين گفت‌وگوها ضمن اشتراك نظر بر
افزايش سود تسهيلات سپرده‌گذاري در بانك‌ها و همچنين فروش اوراق مشاركت،
تسهيل شرايط بازار براي توليدكنندگان و ايجاد فضاي امن و با ثبات اقتصادي
را نيز به عنوان راهكارهاي جذب سرمايه مردم در بخش توليد مطرح كردند.

با استناد به راهكارهاي ارائه شده از سوي اين نمايندگان به عنوان عصاره‌اي
از مجلس، اين موضوع دور از ذهن نيست كه قواي مجريه و مقننه مشتركا نقش
بسزايي در به ثمر نشستن اهداف متعالي “حمايت از توليد ملي، كار و سرمايه
داخلي” و تشويق مردم به سرمايه‌گذاري دارند؛ رويكردي كه به تحقق عملي شعار
امسال همزمان با پايان سال اجراي قانون برنامه پنجم توسعه منجر مي‌شود.

اكنون با گذشت 2 ماه از آغاز سال جاري، بايد منتظر ماند تا در روزهاي
پاياني سال به اين پرسش پاسخ دهيم كه آيا شعار «توليد ملي، حمايت از كار و
سرمايه ايراني» و اهداف رهبر معظم انقلاب از اين نامگذاري در عمل محقق شده
است يا خير؟

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید