خرید سی دی بازی کامپیوتر دولت باید تورم واقعی را صادقانه اعلام کند

ضرورت بهترين راهكار دولت براي كاستن از فشار تورم بر مردم، بهره‌گيري از تجربه دانشگاهيان در قالب يك تيم اقتصادي ماهر براي بررسي تحريم‌هاي قدرت‌هاي استكباري و مشكلات ناشي از آن در جامعه و گرفتن تصميمي مناسب براي مقابله با آنهاست. به گزارش «»، بهمن مراد‌نيا با بیان این مطلب خاطرنشان کرد: دولت بايد مسائل را صادقانه با مردم در ميان بگذارد، چراكه در مقطع كنوني تورم، گراني و بيكاري بيش از گذشته مردم را در فشار و تنگنا گذارده و طبقات گوناگون جامعه به‌ ویژه قشر كم درآمد و ضعيف با مشكلات بسیاری روبه‌رو هستند. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه مردم حتي در اين شرايط باز هم مقاوم و استوار ايستاده‌اند و از كيان اسلام و ميهن دفاع مي‌كنند، خاطرنشان کرد: مردم حاضرند براي اصلاح ساختار اقتصادي و رهايي از گراني و بيكاري، و بنا به راهكار كارشناسان صاحبنظر و نخبگان دلسوز ت حتي اگر رياضت اقتصادي باشد، آن را با تمام وجود تحمل كنند.نماینده مردم بیجار در مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: اين تحمل از سوي مردم به شرط آن است كه عدالت برقرار و به دور از هر گونه تبعيض فشار اقتصادي ناشي از اين رياضت براي مسئول و غير‌مسئول جامعه يكي باشد.مرادنیا با تأکید بر اینکه باید بر ضرورت مقابله با فساد اقتصادي، گفت: مجلس در برخورد با مفاسد اقتصادي سرعت عمل و شدت بيشتري اعمال كند. در همين باره از رياست محترم قوه قضاييه درخواست دارم، در برخورد با مفاسد اقتصادي سرعت عمل و شدت بيشتري اعمال كند تا امكان هر گونه سوءاستفاده و دست‌اندازي به بيت‌المال بر خائنين مردم بسته شود، چرا كه از اين طريق هم اعتماد مردم افزايش مي‌يابد و هم امنيت رواني بر اقتصاد كشور حكمفرما مي‌‌شود.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید