خرید سی دی بازی کامپیوتر تصويري نادر از لحظات پاياني عمر يك ستاره

تلسكوپ فضايي هابل در مأموريت خود براي تصويربرداري از آسمان، موفق به ثبت تصويري از مرحله نمايشي طول عمر يك ستاره در حال مرگ در زمان پايان سوخت اتمي آن پرداخته كه به انتشار پرتوهاي سوسوي نور مي‌پردازد.به گزارش ايسنا، اين تصوير به نمايش اين مرحله موسوم به سحابي گازي در سحابي «تخم‌مرغ» پرداخته كه اولين سحابي گازي كشف شده در كمتر از 40 سال اخير محسوب مي‌شود.به اذعان دانشمندان، جنبه‌هاي زيادي از اين پديده به صورت رازآميز باقي مانده است.به گفته ناسا و سازمان فضايي اروپا (اسا)، باقيمانده داغ اين ستاره پير در مركز سحابي در طول چند هزار سال باعث داغ شدن آن، تحريك گاز و درخشش اين جرم شده است.در مركز اين تصوير، ستاره مركزي اين سحابي قرار گرفته كه در يك ابر غليظ غبار پنهان شده است. چهار پرتو نور از ميان سحابي مانند نورافكن به بيرون تابيده و تصور مي‌شود كه گودالهاي حلقه مانند در پيله ضخيم غبار كه توسط نورهاي ستاره شكل‌ گرفته‌اند، باعث عبور اين پرتوها از ميان اين ابر مات مي‌شوند.به گفته محققان اين سحابي از ساختار لايه‌اي پياز مانند برخوردار است كه در اثر انفجار مواد از ستاره در حال مرگ در هر چند صد سال ايجاد شده‌اند.به گفته اين سازمانهاي فضايي، از آنجايي كه اين سحابي گازي از طول عمر كوتاهي برخوردار بوده، تنها تعداد كمي از آنها در يك زمان وجود خواهند داشت. همچنين، اين اجسام بسيار كم‌سو بوده و به تلسكوپ‌هاي قوي براي رصد نياز دارند.اندازه اين سحابي هنوز مشخص نشده و دانشمندان تاكنون تنها توانسته‌اند فاصله تخميني آن را تا زمين كه 3000 سال نوري بوده، تعيين كنند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید