خرید سی دی بازی کامپیوتر افزایش قیمت بنزين 100 توماني

سهميه بنزين 100 توماني ذخيره شده در كارت‌هاي سوخت در صورت مصرف نشدن تا پايان ارديبهشت‌ماه به سهميه 400 توماني تبديل خواهد شد.به گزارش ايسنا، هم اكنون بنزين با شش نرخ عرضه مي‌شود كه با توجه به نظام سهميه‌بندي و حفظ ذخيره سهميه در كارت‌‌هاي سوخت، در صورت هر گونه افزايش قيمت اين فرآورده در آينده، سامانه هوشمند سوخت ديگر توان عرضه بنزين با تعداد نرخ‌هاي بيشتر را ندارد.بر اين اساس به گفته علي‌رضا ضيغمي ـ مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ـ بنزين 100 توماني تا پايان ارديبهشت‌ ماه عرضه مي‌شود.البته علي ربيعي ـ معاون ستاد مديريت حمل ونقل و سوخت ـ در گفت‌وگو با خبرنگار انرژي ايسنا با بيان اين كه سهميه بنزين 100 توماني ذخيره در كارت‌هاي سوخت هيچ فردي حذف نخواهد شد، تاكيد كرد: بر اساس تصميم جديد حق هيچ كس ضايع نمي‌شود.او با اشاره به اين‌كه براي كاهش تعداد نرخ‌هاي بنزين تصميم جديدي براي بنزين 100 تومان گرفته شده است، گفت: با توجه به اين‌كه حجم بنزين 100 توماني ذخيره‌شده در كارت‌هاي سوخت كم شده است، تصميم گرفته شد كه اين نوع سهميه در صورت مصرف نشدن تا زمان مشخص شده، تبديل شود.ربيعي با تكرار اين‌كه سهميه‌ بنزين 100 توماني ذخيره شده در كارت‌هاي سوخت هيچ خودرويي حذف نخواهد شد، گفت: در صورتي كه فرد در يك مدت زمان مشخص نتواند اين سوخت را مصرف كند، سهميه‌ بنزين 100 توماني آن به سهميه‌ بنزين 400 توماني تبديل خواهد شد.وي افزود: به‌طور مثال در صورت اين‌كه فرد تا پايان ارديبهشت‌ماه بنزين 100 توماني خود را مصرف نكند و در كارت سوخت خود 10 ليتر بنزين 100 توماني داشته باشد، اين سهميه به بنزين 400 توماني تبديل خواهد شد.** بنزين 100 توماني چه كارت‌هايي حذف مي‌شود؟ربيعي با اشاره به اين‌كه بنزين 100 توماني ذخيره شده در برخي كارت‌هاي سوخت تاكنون كاهش نداشته است، گفت: برهمين اساس تصميم گرفته شد افراد با مراجعه و اعلام خود ‌اظهاري در مورد سهميه‌ بنزين 100 توماني خود مشخص كنند كه چه كارت‌هايي در حال حاضر فعال هستند؛ چرا كه ممكن است براي برخي از كارت‌هاي سوخت، خودرويي وجود نداشته باشد كه براين اساس سهميه‌ بنزين 100 توماني اين كارت‌ها حذف مي‌شود.به گزارش ايسنا جليل سالاري ـ مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران ـ پيش از اين تصميم در مورد موجودي بنزين ذخيره شده در كارت‌‌ها و نظام چندنرخي عرضه اين فرآورده و تغيير معماري سامانه‌ هوشمند سوخت را از جمله شروطي اعلام كرد كه قبل از افزايش قيمت سوخت بايد در مورد آنها تصميم گيري شود.علت اين كه مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران اين شروط را براي افزايش قيمت بنزين عنوان مي‌كند، اين است كه در حال حاضر بنزين با شش نرخ عرضه مي‌شود كه با توجه به نظام سهميه‌بندي و حفظ ذخيره سهميه در كارت‌هاي سوخت، در صورت هر گونه افزايش قيمت اين فرآورده، سامانه هوشمند سوخت نمي‌تواند جوابگوي تعداد نرخ‌هاي بيشتر باشد.به گزارش ايسنا، تنها كمتر از دو درصد خودروها داراي ذخيره بنزين 100 توماني هستند كه بر اين اساس در حال حاضر حجم سهميه بنزين 100 توماني در كارت‌هاي سوخت به كمتر از 72 ميليون ليتر رسيده است. بر اساس آمار، مصرف روزانه اين نوع سهميه نيز كمتر از 500 هزار ليتر است.همچنين حجم بنزين 400 توماني موجود در كارت‌هاي سوخت خودروها يك ميليارد و 140 ميليون ليتر است كه اين حجم براي موتورسيكلت‌ها نيز حدود 520 ميليون ليتر اعلام شده است.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید