خرید سی دی بازی کامپیوتر آخرین فرصت پیام گیرندگان انصراف از یارانه‌

افرادی كه از شماره 300025 پیامك درخواست انصراف یارانه، دریافت كرده اند تا فردا(سه شنبه) فرصت دارند با مراجعه به سامانه www.refahi.ir انصراف یا عدم انصراف خود را از دریافت یارانه نقدی اعلام كنند.به گزارش ایرنا، سازمان هدفمندسازی یارانه ها در اطلاعیه ای كه دوم اردیبشهت ماه صادر كرده است آورده بود : این سازمان در چارچوب اجرای گام دوم قانون هدفمند كردن یارانه ها، ضمن ارسال پیامك از طریق شماره اختصاصی 300025 به تعدادی از سرپرستان خانوارها ، از آنان برای انصراف از دریافت یارانه دعوت كرده است.ضروری است همه كسانی كه پیامك سازمان برای آنها ارسال شده و همچنین كسانی كه مبلغ مابه التفاوت فاز اول و دوم (28000 تومان) قانون هدفمند كردن یارانه ها برای آنها واریز نشده است تا دوازدهم اردیبهشت ماه الزاما به سامانه www.refahi.ir مراجعه كنند و از طریق كلید ‘انصراف/ عدم انصراف’، یكی از چهارگزینه موجود در آن را انتخاب كنند.براساس اعلام سازمان هدفمندی یارانه‌ها، مراجعه نكردن فرد به این سامانه تا 12 اردیبهشت ماه، به منزله انصراف از دریافت یارانه تلقی خواهد شد.بر این اساس فردا آخرین مهلت برای مراجعه دریافت كنندگان پیامك درخواست انصراف از یارانه نقدی خواهدبود.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید