خرید سی دی بازی کامپیوتر «مبصر پنج‌ساله» بار ديگر به تلويزيون مي‌آید

حسين محب اهري مجموعه «مبصر پنج ساله» را كه 15 سال پيش از شبكه دو سيما به روي آنتن مي‌رفت، بار ديگر كارگرداني مي‌كند.به گزارش ايسنا، مجموعه «مبصر 5 ساله» شامل 26 قسمت 10 دقيقه‌اي است كه 10 قسمت ابتدايي آن به مناسبت روز معلم از شبكه آموزش روي آنتن مي‌رود.اين مجموعه به تهيه‌كنندگي محمدرضا محمد عليزاده و نويسندگي و كارگرداني حسن محب اهري توليد مي‌شود.محمد كدخدايي هم از بازيگراني است كه در اين مجموعه ايفاي نقش مي‌كند.به گزارش ايسنا، توليد اين مجموعه مراحل پاياني را سپري مي‌كند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید