خرید سی دی بازی کامپیوتر علت داستان سرایی‌های اماراتی‌ها چیست؟

نمي‌دانم چرا امارات هر از چند گاهي به اين نتيجه مي‌رسد كه جزاير سه‌گانه خليج‌فارس بايد براي آنها باشد. تنب بزرگ، تنب كوچك و ابوموسي جزو خاك ايران است و پرچم كشور ما در آنجاست.به گزارش «»، عبدالرضا ترابی ضمن بیان این مطلب گفت: اگر عده‌اي از امارات در آنجا زندگي مي‌كنند دليل حاكميت اين كشور بر جزاير ما نيست. اين ادعا را مدتي در بوق و كرنا كردند و گفتند متعلق به ماست، در چند سال گذشته هم بارها اين را مطرح كرده‌اند و می‌خواستند حتي پرونده‌اي تشكيل دهند و آن را به شوراي امنيت ببرند؛ ادعاهايي كه آنها درباره اين مسأله دارند، پوچ و توخالي است. این عضو کمیسیون عمران در ادامه افزود: بازديد رئيس‌جمهوري از اين جزاير سه‌گانه به كسي مربوط نمي‌شود. اين‌كه امارات از اين بازديد انتقاد كرده، واقعا مسخره است. رئيس‌جمهور ما مي‌تواند به هر نقطه از خاك مملكت خودش سركشي كند.ترابی در تشریح علت اصلي ادعاي شيخ نشين امارات بر جزاير سه‌گانه از جمله ابوموسي، گفت: علت اصلي اين داستان، دسيسه‌هايي است كه انگليس هميشه براي كشور ما داشته است. امارات براي اين گونه سخنان و انتقادها اصلا محلي از اعراب ندارد و در اين جايگاه نيست. شيوخ امارات اصلا آن جايگاه را ندارند كه بخواهند اظهار‌نظر كنند و جلوي ايران بايستند، اما مي‌بينيم كه آنها آنقدر پر رو شده‌اند كه به سفر رئيس‌جمهور به جايي كه متعلق به‌ خودمان است، اعتراض مي‌كنند. آنها از جنگي كه ما سال‌ها با عراق داشتيم و تحريم‌هايي كه در حال حاضر روي كشور ماست، سوءاستفاده مي‌كنند و اين اصلا درست نيست.این عضو اصولگرای مجلس هشتم در ادامه خاطرنشان کرد: آنها هيچ سند و مدركي براي سخنانشان ندارند و صرفا اگر حرفي مي‌زنند، براي اين است كه بگويند ما در آنجا حضور داريم و بس. از همين جا اعلام مي‌كنم، درست است كه وسعت اين جزيره‌ها كم است و شايد به چشم نيايد، اما براي كشور ما فوق‌العاده اهميت دارند و اجازه نمي‌دهيم براي خاكي كه از آن خودمان است، كسي تصميم‌گيري كند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید