خرید سی دی بازی کامپیوتر روایت سانسور شده ایران از دادگاه دیروز

سانسور نام لیدر جریان انحرافی در گزارش روزنامه ایران از دادگاه فساد بانکیروزنامه ایران در گزارش امروز خود از هشتمین جلسه دادگاه فساد بانکی، بخش هایی از اعترافات متهم «الف.گ» را که مربوط به دیدارهایش در هتل لاله با لیدر جریان انحرافی بوده سانسور کرده است. «الف.گ» در هشتمین جلسه دادگاه فساد بزرگ مالی به دیدارهایش با لیدر جریان انحرافی اشاره کرده است که برخی روزنامه های امروز با تیتر و روتیتر «در هشتمین جلسه دادگاه فساد مالی نام لیدر جریان انحرافی به میان آمد» به این گزارش پرداخته اند. «الف. گ» در اعترافاتش گفته است من ششم محرم دو سال قبل با «الف.م» در هتل لاله جلسه داشتم اما او تمام جلسه خواب بود. متهم در پاسخ به این سوال قاضی که آیا مناقصه برگزار شد، گفت: کاری که «الف.م» پشتش باشد اصلا مناقصه ندارد. قاضی گفت: به این فرد کاری نداشته باشید از خودتان بگویید که متهم پاسخ داد: ما با او کاری نداریم اما او پدر ما را در آورده است. من جریان انحرافی را بسیار قوی می دیدم. در این پرونده، 40 میلیارد تومان اصلا معلوم نبود قرار است به چه کسی داده شود. موضوع جلسه شب در هتل لاله را به بعضی از دوستانم گفته بود. روزنامه ایران به هیچ کدام از این بخش ها در گزارش امروز خود اشاره نکرده و با تیتر «آریا با پیش فاکتور سیب زمینی و پیاز هم وام می گرفت» به سراغ این گزارش رفته است.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید