خرید سی دی بازی کامپیوتر رئیس استاندارد ماندنی شد

محمود احمدی‌نژاد با صدور حکمی ماموریت نظام‌الدین برزگری را در سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تمدید کرد.به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور با صدور حکمی ماموریت نظام‌الدین برزگری بر سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران را تمدید کرد.این اقدام به استناد ماده 21 قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران صورت گرفته و بر این اساس حکم برزگری از سوی رئیس‌جمهور تمدید شده است.به گزارش مهر، حکم ریاست برزگری در تاریخ 24 مهرماه سال 87 از سوی رئیس‌جمهور صادر شده بود.گفتنی است براساس مصوبه مورخ 24/7/1390 شورای عالی اداری کشور، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به صورت یک سازمان مستقل تحت پوشش ریاست جمهوری با عنوان سازمان ملی استاندارد ایران قرار گرفته است.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید