خرید سی دی بازی کامپیوتر جریان انحرافی به اختلاف افکنی مشغول است

عضو جبهه متحد اصولگرایان گفت: جریان انحرافی برای ادامه حیات و به دست داشتن قدرت قصد دارد با تخریب جریان‌های سیاسی، جبهه‌ها را بر علیه یک‌دیگر تحریک کند.حسین نجابت در گفت‌وگو با فارس به حضور جریان انحرافی در انتخابات 12 اسفند اشاره کرد و گفت: شواهد دیگری به غیر از انتشار لیست منتسب به جریان انحرافی مبنی بر دخالت این گروه در انتخابات وجود دارد.این عضو جبهه متحد اصولگرایان با بیان اینکه جریان انحرافی در حال حاضر مراکز ثروت و قدرت را در اختیار دارد تصریح کرد: جریان انحرافی برای ادامه حیات و به دست داشتن قدرت قصد دارد با تخریب جریان‌های سیاسی، جبهه‌ها را بر علیه یک‌دیگر تحریک کند.عضو جبهه متحد اصولگرایان افزود: جریان انحرافی یک خطر بالقوه است و همه ما باید مراقب باشیم تا در رقابت‌های خودمان گرایشی به سمت این جریان پیدا نکنیم و اجازه ندهیم که جریان انحرافی از اختلافات جزئی درون خانواده اصولگرایی سوء ‌استفاده کنند و باید نسبت به این جریان مانند جریان فتنه با حساسیت برخورد کرد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید