خرید سی دی بازی کامپیوتر ايران قهرمان وزنه برداري آسيا شد

با درخشش وزنه بردان دسته فوق سنگين، عنوان قهرماني تيمي رقابت‌هاي وزنه برداري قهرماني آسيا به ايران رسيد.به گزارش ايسنا، در ادامه‌ي رقابت‌هاي وزنه برداري قهرماني آسيا در كره جنوبي، بهداد سليمي با كسب سه مدال طلا و سجاد انوشيرواني با يك نقره و دو برنز به كار خود پايان دادند تا ايران بالاتر از كره جنوبي ميزبان و چين عنوان قهرماني را به دست آورد.** گزارش حركت يك‌ضرببهداد سليمي قوي ترين مرد جهان كه در رقابت‌هاي جهاني پاريس با بالا بردن وزنه 214 كيلوگرمي ركورد جهان را جابجا كرده بود، در حركت يك‌ضرب سه وزنه 196، 201 و 206 كيلوگرمي را به آساني بالاي سر برد و طلاي يك ضرب را به دست آورد. در حركت دو ضرب هم وزنه‌ 245 را بالاي سر برد تا نشان طلا و مجموع با همين يك حركت به ايران برسد.اما در حالي كه با توجه به جدول امتيازي رقابت‌ها، عملكرد انوشيرواني اهميت زيادي براي قهرماني ايران داشت، اين وزنه بردار تنها از پس وزنه‌هاي 188 و 193 برآمد و نتوانست وزنه 196 كيلوگرمي را مهار كند تا با 7 كيلوگرم اختلاف نسبت به سانگ گوئن از كره جنوبي مدال نقره را از دست بدهد. به اين ترتيب در حركت يك‌ضرب سان گوئن پس از سليمي با 200 كيلوگرم به نشان نقره رسيد.** گزارش حركت دوضربانوشيرواني در حركت دو ضرب وزنه‌هاي 223 و 231 را بالاي سر برد و براي وزنه سوم درخواست 232 داد، اما سانگ گوئن كره‌اي كه در حركت اول وزنه‌ي 220 را بالاي سر برده بود، موقتا در حركت دوضرب وزنه‌ي سنگين 241 را پيشنهاد داد تا بتواند عنوان دومي‌اش را تثبيت كند. انوشيرواني هم وزنه درخواستي‌اش را بالاتر برد تا هم شانس مدال نقره را از دست ندهد و هم فرصت استراحت بيشتري داشته باشد. در ادامه چندبار وزنه‌هاي پيشنهادي تغيير پيدا كرد و سانگ گوئن 237 كيلوگرم را پيشنهاد داد و آن را بالاي سر برد. انوشيرواني هم يك كيلوگرم بالاتر درخواست داد و كارش را با 238 كيلوگرم به پايان برد.حركت سوم سانگ گوئن تكليف قهرمان رقابت‌ها را مشخص كرد. وزنه بردار كره‌اي كه در حركت دوم ازپس مهار وزنه 237 كيلوگرمي برآمده بود، درخواست وزنه 245 كيلوگرمي داد تا پس از بهداد سليمي حركت سوم را انجام دهد. با بالا رفتن وزنه پيشنهاد سليمي، سانگ گوئن هم در كورس رقابت 250 كيلوگرم را پيشنهاد داد اما نتوانست آن را بالاي سر ببرد. به اين ترتيب نشان نقره دوضرب به انوشيرواني رسيد و ايران عنوان قهرماني را به دست آورد. در ادامه حركت دوضرب سليمي كه قهرماني‌اش قطعي شده بود، نتوانست وزنه 260 را بالاي سر ببرد و با همان 245 كيلوگرم به كار خود پايان داد.* نتايج دسته فوق سنگين1- بهداد سليمي (206+ 245) در مجموع 4512- جئون سانگ گوئن (200+ 237) در مجموع 4373- سجاد انوشيرواني (193+ 238) در مجموع 431

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید