خرید سی دی بازی کامپیوتر آغاز فروش بلیت مسابقات فوتبال المپیک لندن

فروش یک میلیون و چهارصد هزار بلیت مسابقات فوتبال بازی‌های المپیک 2012 لندن از امروز آغاز می‌شود.به گزارش مهر، فروش بلیت‌ها از ماه ژانویه آغاز شده بود اما پس از اینکه سامانه فروش بلیت با مشکل مواجه شد، برگزارکنندگان رقابت‌ها، فروش بلیت را متوقف کردند و از امروز از سرگرفته می‌شود.برپایه گزارش پرس آسوسیشن، برگزارکنندگان می‌گویند که این سامانه قادر است ساعتی 250 هزار بلیت را به فروش برساند.یک میلیون بلیت باقیمانده بازی‌های المپیک برای بازی‌های غیرفوتبال، از میانه ماه مه آغاز می‌شود به اضافه 100 هزار بلیت احتیاطی برای بازی‌های پربیننده فوتبال.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید