خرید سی دی بازی کامپیوتر گاز گرفتگی رکورد را شکست

سازمان پزشکی قانونی اعلام کرد: مرگ ناشی از مسمومیت با گاز منوکسیدکربن در سال گذشته 23 درصد افزایش یافت و از 782 مرگ ثبت شده در سال 89 به 965 نفر در سال 90 رسید.به گزارش مهر، پزشکی قانونی کشور اعلام کرد: در ده سال گذشته بیشترین آمار مرگ ناشی از مسمومیت با گاز مربوط به سال 1386 است و پس از آن در سالهای 87 و 88 شاهد کاهش قابل توجه مرگ ناشی از این نوع مسمومیت بودیم اما مجدداً در سالهای 89 و 90  آمار مرگ های ناشی از مسمومیت با گاز منوکسیدکربن افزایش یافت.بر اساس آمار پزشکی قانونی مرگ و میر ناشی از مسمومیت با گاز منوکسیدکربن در سال 86، یکهزار و 24 نفر، در سال 87، 789 نفر، در سال 88 تعداد 769 نفر، در سال 89 تعداد 782 نفر و در سال 90 تعداد 965 نفر ثبت شده‌است. بر اساس این گزارش در سال گذشته بیشترین موارد مرگ ناشی از مسومیت با گاز با رقم 253 نفر(205 مرد و 48 زن) در استان تهران و پس از آن با 108 نفر(73 مرد و 435 زن) در استان خراسان رضوی ثبت شده‌است، همچنین استانهای بوشهر و هرمزگان هیچ مورد گازگرفتگی در سال گذشته نداشته‌اند. یادآور می شود ماههای بهمن و آذر سال 90 به ترتیب با 150 و 145 نفر بیشترین موارد مرگ ناشی از مسمومیت با گاز را نسبت به دیگر ماه‌های سال به خود اختصاص داده اند و کمترین موارد گازگرفتگی در سال گذشته نیز با عدد 12 نفر در شهریور ماه سال گذشته گزارش شده‌است. همچنین بیشترین رشد مرگ ناشی از مسمومیت با گاز منوکسیدکربن با 96.7 درصد در خرداد سال گذشته ثبت شده و از عدد 30 نفر در خرداد 89  به 59 نفر در خرداد 90 رسیده‌ است.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید