خرید سی دی بازی کامپیوتر كادرفنى استقلال بيشتر از بازيكنان كم كارى مى كند

از قبل گفته بودم كه قهرمانى از دست استقلال مى رود و چنين چيزى قابل لمس بود. با اين روند مشخص بود چه اتفاقى رخ مى دهد. آن از وضعيت استقلال در ليگ قهرمانان آسيا و اين از ليگ؛ اگر تمركز استقلال روى يكى از اين جام ها بود نتيجه بهتر مى شد. استقلال از اول فصل مشكل داشت. از ابتداى فصل مصاحبه هاى زيادى كردم و به اين متهم شدم كه استقلالى نيستم و مى خواهم اين تيم را تضعيف كنم اما واقعا اين طور نبود. از نوع تيم بستن مشخص بود كه استقلال به مشكل مى خوردشايد با نفرات جذب شده مى شد در ۱۵،۱۰ بازى نتيجه گرفت اما سرانجام در يك مقطعى تيم به مشكل مى خورد. در پست بازيكنانى مثل تيموريان، جبارى، مهدى رحمتى، حنيف عمران زاده، پژمان منتظرى و كيانوش رحمتى نفر دومى نبود. مشخص است كه اگر هر يك از اين بازيكنان مصدوم مى شدند تيم به مشكل مى خورد. من هميشه مى گفتم خدا كند در جريان فصل مهدى رحمتى سرما نخورد. به قدرى از جبارى و تيموريان در بازى هاى سبك و سنگين استفاده شد كه ديگر بدنشان جواب نداداگر تيم طورى بسته مى شد كه ذخيره مطمئن روى نيمكت بود اين طور به مشكل نمى خورد. چرا بايد بازيكنانى مثل اميرحسين صادقى و شكورى در ليست مازاد قرار بگيرند و به جايش از بازيكنانى استفاده شود كه در پست خودشان نيستند، مثلا فريدون زندى هيچگاه در پست خودش بازى نكرد. استقلال مقابل شهردارى تبريز نياز به بازى  هجومى داشت اما باز از ميثم حسينى استفاده شد در حالى كه بار هجومى حسينى از جواد شيرزاد پايين تر است. فكر مى كنم كادر فنى استقلال از همه بيشتر كم كارى مى كند. آنها بايد بازى شهردارى تبريز را آناليز و بر اساس آن مهره هاى خود را انتخاب مى كردند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید