خرید سی دی بازی کامپیوتر توقف 4 ساله قانون حمایت از کودکان

عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان با اشاره به اینکه تعداد زیاد کودکان جامعه به انواع مختلف آزار و خشونت دچار می شوند گفت: متاسفانه قانون جدید حمایت از کودکان 4 سال است که در مجلس و دولت مسکوت مانده و به تصویب نرسیده است.فرشید یزدانی در گفتگو با مهر افزود: مهمترین مشکلی که در زمینه کودک آزاری وجود دارد عدم اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در این رابطه است بطوریکه درجه خشونت و انواع مختلف آزارها و آنهایی که کودک آزاری محسوب می شود مشخص نشده است.وی گفت: در قانون قبلی کودک آزاری که در سال 81 تصویب شده به حمایت از کودک تاکید شده و در آن عنوان می شود که کودک آزاری جرم عمومی است اما متاسفانه نه به صورت فرهنگ درآمده و نه به آن عمل می شود.این فعال حقوق کودک تاکید کرد: نقص این قانون این است که در آزارهای کودکان، پدر (والد کودک) استثنا شده و عنوان شده که آزارهای در حد عرف کودک آزاری محسوب نمی شود اما باز هم مشکل اینجا است که تعریفی از عرف نیز بیان نشده است.یزدانی به قانون جدید کودک آزاری اشاره کرد و اظهار داشت: قانون جدید خوب است اما متاسفانه 4 سال است که در دولت و مجلس مسکوت مانده و به تصویب نهایی نرسیده است در حالیکه با توجه به فضای جامعه و شرایط موجود به منظور حمایت از کودکان مسئولان باید سریعتر این قانون را به تصویب برسانند.به گفته وی، هر گونه آزاری اعم از جسمی، جنسی، روحی و روانی کودک آزاری محسوب می شود اما متاسفانه خلا قانونی موجود عدم تعریف از آزار روحی و جسمی در قانون است.وی در مورد آمار آزار کودکان افزود: آمارهای موجود مربوط به تماسهایی است که با انجمن حمایت از کودکان انجام شده که البته تمامی آنها مربوط به کودک آزاری نبوده بلکه به منظور مشاوره صورت گرفته است و همچنین مشاهدات عینی نیز در جامعه بخصوص در مدارس کشور از سوی معلم ، ناظم و … این آمار را ثابت می کند.وی تاکید کرد: در تماسهای مشاوره با صدای بلند حرف زدن، دشنام ، کتک زدن و …مواردی بوده که در تمام آنها ذکر شده است.عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان با اشاره به اینکه نمونه هایی از کودک آزاری در مدارس اشاره کرد و گفت: تحقیر و آزارهای جسمی که از سوی برخی از معلمان بر روی دانش آموزان انجام می شود نیز کودک آزاری محسوب می شود در حالیکه آموزش و پرورش رویکرد اصلاح معلمان را در دستور کار خود ندارد.یزدانی گفت: معمولا پسران بیش از دختران مورد آزار و اذیت جسمی قرار می گیرند اما آزارهای روحی و تحقیر در میان دختران بیشتر است.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید