خرید سی دی بازی کامپیوتر پرداخت رشوه به معاونان وزیر

براساس کیفرخواستی که از سوی نماینده دادستان قرائت شد مدیرعامل سابق شرکت تراورس و از شرکتهای وابسته به گروه آریا متهم به پرداخت رشوه و تحصیل مال نامشروع است.به گزارش خبرنگار مهر، روز یکشنبه و در جریان برگزاری هشتمین دادگاه پرونده فساد بزرگ مالی نجفی نماینده دادستان گفت: اتهامات مدیرعامل سابق شرکت خدمات مهندسی خط فنی راه‌آهن یا تراورس که از تاریخ اول دیماه سال گذشته با قرار بازداشت موقت است به این شرح است: 1- وی متهم  به مشارکت در پرداخت رشوه به مبلغ 202 هزار یورو به م الف الف معاون وقت وزیر راه و ترابری و مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی و 266 هزار دلار به ش ر ذ مدیر کل طرح و برنامه و بودجه وزارت راه و ترابری و مبلغ 168 هزار یورو به ع الف مدیر کل راه و ترابری لارستان است.2- تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ 700 میلیون تومان.نماینده دادستان در ادامه افزود: متهم پرونده پیش از واگذاری شرکت تراورس به بخش خصوصی یعنی به گروه امیرمنصور آریا سابقه مدیرعاملی این شرکت را داشت بعد از ‌آنکه این شرکت را به بخش خصوصی واگذار کرد آقای م الف الف خ سهامدار اصلی شرکت تراورس مجددا آقای الف گ را به عنوان مدیر عامل شرکت تراورس انتخاب می کند.وی افزود: شرکت تراورس یک شرکت خدماتی محسوب می شود و ارزش این شرکت به داشتن طرح‌های عمرانی و توسعه راه‌های ریلی است.نماینده دادستان افزود: پس از واگذاری شرکت تراورس آقای م «الف الف خ» در صدد برمی‌آید طرح‌های عمرانی و ریلی را از وزارت راه و ترابری دریافت کند.وی افزود: بر حسب محتویات پرونده و طبق اظهارات آقای «ک ر » از شرکت تراورس در زمان مدیرعاملی آقای الف گ با شرکت ایمن پایا که متعلق به آقای ک ر است در زمینه تولید سازه‌های بتنی قراردادی با حجم ریالی بیش از بیست میلیارد ریال داشته است.نماینده دادستان گفت: بنابراین آقای ک ر دوست و همکار نزدیک آقای الف گ و از طرف دیگر از دوستان نزدیک وزیر وقت راه و ترابری بوده است و این ارتباط می تواند در مقوله اخذ پروژه از وزارت راه و ترابری بسیار موثر باشد.نماینده دادستان در ادامه قرائت کیفرخواست الف گ اعلام کرد: آقای م الف الف معاون سابق وزیر راه و ترابری در اظهارات خود در مورخه 90/11/10 نزد بازپرس شعبه 26 دادسرای کارکنان دولت اعلام کرده است: آقای ک ر ادعا می کرد که مرتب آقای م الف الف خ به آقای الف گ گفته بود که حتما با آقای ک ر هماهنگ باشد.نجفی افزود: از آنجا که آقای ک ر از دوستان صمیمی آقای ب بوده‌اند آقای م‌ الف الف خ می دانست که باید وی را برای گرفتن کار از وزارت راه حفظ کند لذا تا زمانی که آقای ب وزیر راه بود بسیار وضعیت خوبی داشت.وی افزود: آقای الف ش در یکی از جلسات تحقیقاتی پرونده از یک توافق توام با فساد مدیران شرکت تراورس با مدیران وزارت راه و ترابری و دیگر شرکت‌های درگیر در پروژه بندرعباس- شیراز پرده برمی‌دارد.نماینده دادستان گفت: برحسب محتویات پرونده اظهارات متهمان و اوراق بازجویی نامبردگان وزارت راه و ترابری در صدد احداث خط آهن شیراز-بندرعباس به طول 600 کیلومتر بوده و نوع قرارداد از مدل ای.پی.اس بوده است به این معنا که این قرارداد به صورت یک مجموعه کامل به پیمان‌کار واگذار و تمام امور مهندسی پروژه و مدیریت آن و تامین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه باید از طرف پیمان‌کار تامین شود یعنی اجرای پروژه همراه با فاینانس پیمانکار.وی افزود: از آنجایی که م‌ الف الف خ ارتباط خوبی با ‌آقای خاوری مدیر عامل سابق بانک ملی داشت، با نفود در بانک ملی موفق می شود که فاینانس این پروژه را به میزان 800 میلیارد تومان از طریق بانک ملی ایران تامین کند.نجفی افزود: از طرف دیگر آقای الف گ از طریق آقای ک ر با وزارت راه و ترابری ارتباط داشته است لذا شرکت تراورس به مدیرعاملی آقای الف گ و با دستور م الف الف خ در صدد برمی‌آیند به هر ترتیب ممکن در پروژه خط آهن بندرعباس-شیراز به طول 600 کیلومتر با حجم ریالی هزار و دویست میلیارد تومان برنده شوند. آقای م الف الف معاون وقت وزیر راه و ترابری در جلسه بازپرسی مورخ 90/11/10 نزد بازپرس اظهار می دارد: شرکت تراورس وقتی متوجه این پروژه شد(یعنی پروژه بندرعباس-شیراز) موضوع را رصد کرد تا به هرترتیبی شده بتواند آن را از وزارت راه دریافت کند.آقای الف گ به وزیر مراجعه کرد و آقای ب گفت این شرکت یعنی تراورس آمادگی دارد، از این شرکت هم استفاده کنید.آقای الف گ نزد من آمد و اعلام آمادگی کرد و از طریق آقای ک ر پیغام داده بود که اگر این پروژه را شرکت تراورس بگیرد، جبران زحمات شما را خواهد کرد این پیام را به آقای ش ر ذ مشاور معاونت برنامه‌ریزی و بودجه راه و ترابری نیز گفته بود.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید