خرید سی دی بازی کامپیوتر قیمت‌ها سنخیتی با هزینه‌های تولید ندارد

محمدعلی دلاور در واکنش به قیمت خریدهای تضمینی محصولات کشاورزی گفت: قیمت هایی که برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی اعلام شده هیچ سنخیتی با هزینه های کاشت، داشت و برداشت و همچنین تورم موجود در جامعه ندارد.عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در گفت و گو با خانه ملت گفت: طبق قانون قیمتی که برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی تعیین می شود باید با هزینه های کاشت، داشت وبرداشت وهمچنین تورم موجود درجامعه متناسب باشد اما نگاهی به قیمت های اعلام شده توسط دولت نشان می دهد که به هیچ وجه در تعیین قیمت ها این قانون رعایت نشده است.نماینده مردم درگز در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از این که دولت در تعیین قیمت های تضمینی توجهی به اجرای قانون ندارد، اظهار داشت: متاسفانه قیمت هایی که برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی تعیین شده هیچ پایه و اساسی ندارد.وی تصریح کرد: پس از اعلام قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی به وزیر جهاد کشاورزی نیز تذکر دادیم که این قیمت ها برای کشاورزان صرفه اقتصادی ندارد اما وزیر هم اذعان داشت که نظر وی در مورد خرید تضمینی قیمت های دیگری بوده اما هیات دولت چنین قیمت هایی را مصوب کرده است.دلاور با بیان این که قیمت تعیین شده برای گندم بسیار کمتر از هزینه تمام شده تولید این محصول است، گفت: قیمت خرید تضمینی گندم ۳۹۵ تومان تعیین شده و این در حالی است که فروش این محصول به کمتر از قیمت ۴۵۰ تومان برای کشاورزان صرفه اقتصادی ندارد.این نماینده مجلس هشتم تاکید کرد: در حال حاضر مرغداران و دامداران هر کیلو جو را به قیمت ۵۰۰ تومان و هر کیلو گندم را به قیمت ۶۰۰ تومان خریداری می کنند و قیمت هایی که برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی اعلام  شده هیچ سنخیتی با شرایط بازار نیز ندارد.عضوکمیسیونکشاورزی، آبومنابعطبیعیمجلسبا بیان این که گندم وارداتی نیز به قیمت ۵۲۰ تومان به دست دامداران و مرغداران می رسد، گفت: معلوم نیست دولت با چه هدفی قیمت ۳۹۵ تومان را برای خرید تضمینی گندم که یک محصول استراتژیک است، در نظر گرفته است.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید