خرید سی دی بازی کامپیوتر ديدار مالکي با مقتدا صدر در قم

يک منبع آگاه خبر داد: در سفر نوري مالکي به تهران وي ديدارهاي غيررسمي داشته است که در يکي از اين ديدارها نخست وزير عراق با مقتدا صدر نشستي داشته است که طي آن مسائل داخلي عراق بحث و بررسي شد. به گزارش خراسان اين منبع آگاه تأکيد کرد: به نظر مي رسد سفر اخير مقتدا صدر به اربيل و مذاکرات وي با بارزاني و ديگر چهره هاي اقليم کردستان عراق در پي اين ديدار اعلام شده است. وي همچنين از ديدار نوري مالکي با آيت‌ا… هاشمي شاهرودي خبر داد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید