خرید سی دی بازی کامپیوتر ترکیه رهبری «خاورمیانه جدید» را می‌خواهد

وزير امور خارجه تركيه با تاكيد بر اينكه آنكارا اقدامي براي تغيير نظام سياسي در سوريه انجام نداده است، مدعي شد كه تركيه رهبري “خاورميانه جديد” را بدست مي‌گيرد.به گزارش ايسنا، به نقل از سايت اينترنتي النشرة، احمد داوود اوغلو، وزير امور خارجه تركيه در سخنان خود در پارلمان اين كشور عنوان داشت: تركيه از ملت‌ها حمايت مي‌كند.وي در ادامه افزود: برخي افراد از سياست خارجي تركيه در قبال سوريه انتقاد مي‌كنند. منطق آنها حمايت از نظام‌هاي ديكتاتور و حزب بعث است و با اين منطق نمي‌توانند سياست‌هاي خارجي تركيه را درك كنند.داوود اوغلو همچنين تاكيد كرد: تركيه تمام اقدام‌هاي احتمالي را در صورت ادامه درگيري‌ها در سوريه بررسي مي‌كند چرا كه آنكارا خواهان حمايت از امنيت ملي تركيه است.وي در ادامه افزود: ما خود را براي كوچ ده‌ها هزار تن از سوري‌ها به سمت مرزها آماده مي‌كنيم و اين مساله مداخله خصمانه به شمار نمي‌آيد.داوود اوغلو همچنين عنوان داشت: تركيه هيچ اقدامي براي تغيير نظام سياسي در سوريه اتخاذ نكرده است و از هيچ فردي نخواسته است تا شورش كند.وي در ادامه مدعي شد: با حضور نظام بعثي در سوريه، صلح و ثبات به اين كشور باز نمي‌گردد و بايد نظام سياسي جديدي كه مشروعيت خود را از ملت گرفته باشد، روي كار آيد.وزير امور خارجه تركيه در ادامه گفت: به مصر، تونس، ليبي يا قدس برويد و بپرسيد نظرشان در مورد سياست تركيه در قبال سوريه چيست؟ خواهيد ديد كه چقدر استقبال مي‌كنند.وي در ادامه افزود: خاورميانه جديد در حال شكل‌گيري است و تركيه رهبري اين خاورميانه جديد و موج تغييرات را در دست مي‌گيرد.اين اظهارات در حالي مطرح شده است كه احزاب معارض در پارلمان از سياست‌هاي آنكارا در قبال دمشق انتقاد كرده و اعلام كردند كه تركيه در راستاي منافع غربي‌ها عمل مي‌كند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید