خرید سی دی بازی کامپیوتر برگزاری هشتمین دادگاه فساد عظیم بانکی

هشتمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی، صبح امروز با رسیدگی به اتهامات 6 متهم برگزار می‌شود.به گزارش خبرنگار مهر، در هشتمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی که قرار است صبح امروز یکشنبه برگزار شود  به اتهامات «الف-گ»،«م-الف»،«ع-ر»،«ط-ن»،«ب-ب» و «ع-ر» رسیدگی شود.پرونده فساد مالی بزرگ در شعبه اول دادگاه انقلاب تهران و به ریاست قاضی سراج در حال رسیدگی است.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید