خرید سی دی بازی کامپیوتر افتتاح 52 پروژه سفر رهبری به كردستان

فرماندار شهرستان سنندج از افتتاح 52 پروژه و طرح عمراني، توليدي و خدماتي از محل اعتبارات سفر رهبر معظم انقلاب به استان كردستان خبر داد.به گزارش مهر، ولي الله ميرزائي اصل با اشاره به وضعيت پيشرفت فيزيكي پروژه هاي سفر رهبر انقلاب به استان كردستان در شهرستان سنندج اظهار داشت: در سفر رهبر معظم انقلاب بيش از 141 پروژه با اعتباري بالغ بر 144 ميليارد تومان در شهرستان سنندج به تصويب رسيد، كه از اين تعداد تاكنون 52 پروژه در بخش ها و حوزه هاي مختلف به بهره برداري رسيده است.وي با اشاره به لزوم تسريع در بهره برداري از پروژه هاي اين سفر يادآور شد: اختصاص اين تعداد پروژه و اعتبار موجب رشد، پيشرفت و تعالي شهرستان سنندج شده است و دستگاه هاي ذيربط بايد هرچه سريعتر نسبت به اجراي ديگر مصوبات اين سفر اقدام كنند.فرماندار شهرستان سنندج با اشاره به دستاوردهاي سفر رهبر انقلاب به استان كردستان در عرصه هاي مختلف افزود: در بررسي دستاوردهاي اين سفر پر خير و بركت معمولا به دستاوردهاي كمي و عمراني پرداخته مي شود، در حالي كه دستاوردهاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي آن به مراتب ارزشمندتر و ماندگارتر است.وي با اشاره به بازتاب هاي داخلي و بين المللي اين سفر، تبيين دستاوردها و آثار و بركات گرانسنگ سفر رهبر انقلاب در ابعاد مختلف را مهمترين محور برنامه هاي ستاد ارديبهشت معطر شهرستان در سال جاري عنوان كرد و بر برنامه ريزي براي برگزاري هر چه باشكوه تر برنامه ها و پرهيز از موازي كاري تاكيد كرد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید