خرید سی دی بازی کامپیوتر نرخ بيكاري امسال بي‌سابقه خواهد بود

يك كارشناس اقتصادي گفت: افزايش تعداد بيمه شدگان سازمان تامين اجتماعي بيانگر آن است كه دولت 300 هزار فرصت شغلي هم طي يك سال گذشته ايجاد نكرده است. به گزارش ايلنا،حسين راغفر ضمن پيش‌بيني افزايش بي‌سابقه نرخ بيكاري در سال جاري نسبت به 30 سال گذشته، ياد آور شد: به علت عدم ارائه آمارهاي صحيح با شاخص‌هاي كنترلي فاصله زيادي داريم. او ادامه داد: در صورت تصويب بودجه فاز دوم هدفمندي و افزايش پرداخت يارانه‌ها، غالب واحدهاي توليدي ورشكست خواهند شد.اين كارشناس اقتصادي آمار اشتغالزايي دولت را تكذيب كرد و گفت: افزايش تعداد بيمه شدگان سازمان تامين اجتماعي بيانگر آن است كه دولت 300 هزار فرصت شغلي هم طي يك سال گذشته ايجاد نكرده است.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید