خرید سی دی بازی کامپیوتر موافقت بانك مركزي با تاسيس یک بانك جدید

بانك مركزي موافقت اصولي خود را براي تاسيس بانك 400 ميليارد توماني خاورميانه صادر كرد و اين بانك در حال تشكيل اعضاي هيات مديره خود است.به گزارش ايسنا، بانك خاورميانه كه قرار بود سال گذشته به شبكه بانكي كشور ملحق شده و از طريق فرابورس پذيره نويسي شود، به دليل بروز فساد مالي در شبكه بانكي با تاخير مواجه شد و اكنون زمزمه راه اندازي آن به گوش مي رسد.بنا به گفته مدير عامل فرابورس قرار بود پذيره نويسي سهام اين بانك خصوصي سال گذشته در فرابورس صورت گيرد كه به دليل درگير شدن بانك مركزي با فساد مالي و سخت گير تر شدن قوانين تاسيس بانكهاي جديد اين كار انجام نشد.اما در سال جاري مسوولان اين بانك قصد دارند تا نسبت به راه اندازي بانك خاورميانه اقدام كنند كه در اين راستا مدير عامل فرابورس از موافقت اصولي بانك مركزي با تاسيس بانك خاورميانه خبر داد.اميد قائمي در گفت و گوبا خبرنگار ايسنا گفت:مجوز تاسيس بانك خاورميانه توسط بانك مركزي صادر شده و بانك مركزي موافقت اصولي خود را صادر كرده است.او در مورد زمان پذيره نويسي اين بانك توضيح داد:هنوز مجوز پذيره نويسي اين بانك از طريق فرابورس صادر نشده است ولي اقدامات تشكيل اعضاي هيات مديره در حال انجام است.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید