خرید سی دی بازی کامپیوتر سه اهرم براي مهار مسكن

وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه شهر تهران از لحاظ «وسعت» و «جمعيت متقاضي مسكن» رتبه اول را در اختيار دارد، اعلام كرد: معتقديم براي پاسخگويي به تقاضا در بازار مسكن بايد از همه گزينه‌ها استفاده كرد و در عين حال افزايش عرضه را محور قرار داد؛ به همين منظور براي مديريت بازار مسكن در سال‌جاري استفاده از سه اهرم كنترلي در دستور كار است كه برآيند به‌كارگيري آنها تسلط بر قيمت مسكن خواهد بود. به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد علي نيكزاد گام اول تحول در بازار مسكن تهران را 150 هزار واحد مسكوني‌مهر اطراف پايتخت و تحويل بخش عمده آنها در طول سال91 دانست و گام دوم را احداث مجموعه‌اي از آپارتمان‌هاي مورد تقاضاي دهك‌هاي ميان‌درآمدي روي زمين‌هاي دولتي داخل شهر تهران عنوان كرد و گفت: قصد جدي داريم اين واحدها را در نقاط مشخصي احداث كنيم و با قيمتي كمتر از نرخ واحدهاي موجود عرضه كنيم. وزير راه و شهرسازي همچنين با اشاره به ركورد بي‌سابقه ساخت‌وسازهاي مسكوني در تهران طي سال گذشته تاكيد كرد: بررسي‌هاي انجام‌شده درباره اثرگذاري مسكن‌مهر بر قدرت خانه‌دار شدن خانوارها نشان مي‌دهد اين طرح باعث شد تعداد كل واحدهاي مسكوني كشور 27 درصد افزايش پيدا كند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید