خرید سی دی بازی کامپیوتر رشد چشمگير كاربران اينترنت كشور

سرپرست مركز (متما) مركز مديريت توسعه ملي اينترنت از رشد چشمگير كاربران اينترنت كشور خبر داد.به گزارش ايسنا، محمدرضا توكلي اظهار كرد: با تكميل دريافت اطلاعات كاربران اينترنت كشور به نظر مي رسد رشد چشمگيري در تعداد كاربران اينترنت كل كشور به وجود آمده است.او ادامه داد: آمار كاربران اينترنت به مرز %40 نزديك شده است، اين آمار با جزئيات كامل بزودي در سايت www.iriu.ir قابل دسترسي خواهد بود.اين سايت نسخه آزمايشي سامانه مديريت ضريب نفوذ اينترنت كشور است كه اكنون در حال به‌روزرساني آمار و اطلاعات بوده و به مركز مديريت توسعه ملي اينترنت (متما) وابسته بوده و از زيرمجموعه‌هاي سازمان فناوري اطلاعات كشور است.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید