خرید سی دی بازی کامپیوتر دبيركل قهر كرد و رفت!

 در اين نشست ناطق نوري، رئيس فدراسيون بوكس پس از توضيحاتي درباره نحوه كسب سهميه المپيك، از نداشتن بودجه كافي انتقاد كرد و گفت كه كميته ملي المپيك هنوز مقداري از بودجه سال 90 اين فدراسيون را پرداخت نكرده است. اعتراض ناطق نوري اما با انتقاد شديد بهرام افشارزاده همراه شد و او بلافاصله اعلام كرد تمام مبلغ 900 ميليون تومان به فدراسيون بوكس پرداخت شده و اسناد آن موجود است  به نوشته تهران امروز : در اين كش و قوس‌ اما ناطق نوري هم دريافت چنين مبلغي را تكذيب ‌كرد. كار زماني به جاي باريك كشيده شدكه افشارزاده خطاب به ناطق نوري گفت: شما زماني كه در مجلس بوديد، براي اين ورزش و پول آن چه كار كرديد؟رئيس فدراسيون بوكس هم در پاسخ گفت: حتما شما توان نداشتيد كه اين پولها را بگيريد! افشارزاده با گفتن اين جمله كه شما بودجه فدراسيون بوكس را جاي ديگري خرج كرديد نشست را ترك كرد و جالب اينكه مسئولان فدراسيون بوكس هم مانع او نشدند.بعد از اين ماجرا، مسئول امور مالي فدراسيون بوكس اعلام كرد تنها 460 ميليون تومان به اين فدراسيون پرداخت شده. احمد ناطق نوري هم در گفت‌وگو با سايت‌هاي خبري گفت اگر بودجه فدراسيون بوكس را در جاي ديگري هزينه كرده باشد ازعرصه ورزش كنار مي‌رود. 

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید