خرید سی دی بازی کامپیوتر آزادراه اراک-خرم آباد احداث مى‌شود

دولت در راستای توسعه شبکه آزادراهی کشور، با احداث آزادراه اراک- خرم آباد با مشارکت بخش خصوصى موافقت کرد.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، وزیران عضو کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست و بنا به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور -مصوب 1366- تصویب کرد: وزارت راه و شهرسازی مجاز است؛ برای اجرای آزاد راه شش خطه اراک – خرم آباد به طول حدود(150) کیلومتر، شامل طراحی، احداث آزادراه و ایجاد تاسیسات جانبی خاص و نگهداری و بهره برداری از آن برای قرارداد مشارکت با شرکت احداث، نگهداری و بهره برداری از آزاد راه اراک – خرم آباد با رعایت ضوابط و مقررات زیست محیطی اقدام کند.بر این اساس، وزارت راه و شهرسازی پنجاه درصد(50%) منابع مالی لازم برای احداث آزاد راه، تاسیسات جانبی خاص آن و تملک اراضی را از محل ردیف اعتباری مشخص تامین و در مدت اجرا متناسب با پیشرفت کار و طبق مفاد قرار داد منعقده به حساب مشترک طرح واریز می کند. طرف مشارکت نیز تامین پنجاه درصد(50%) باقی مانده منابع مالی لازم برای احداث آزاد راه و تاسیسات جانبی خاص را تعهد و تامین و به حساب مشترک طرح واریز می کند. همچنین پیش بینی اولیه دوران مشارکت معادل بیست و سه (23) سال مشتمل بر سه (3) سال دوران احداث و بیست (20) سال دوران بهره برداری خواهد بود لیکن دوران مشارکت واقعی منوط و محدود به استهلاک کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) است. بر اساس مصوبه دولت، سود قطعی مورد انتظار سرمایه گذاری معادل سود سپرده های بلند مدت نزد بانکهای دولتی به علاوه سه درصد(3%) است. سود علی الحساب برای تنظیم گزارش هزینه- درآمد معادل(20%) منظور می شود. معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، پس از وصول گزارش توجیهی فنی، اقتصادی و مالی و زیست محیطی و رعایت پدافند غیر عامل در اولین فرصت موضوع را برای تصمیم گیری در کمیسیون بند(الف) ماده(215) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه – مصوب 1389- مطرح خواهد کرد. بر این اساس، وزارت راه وشهرسازی موظف است؛ در قرارداد مشارکت منعقده، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری و یا ناتوانی طرف مشارکت در اجرای قرارداد، پیش بینی کند. این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید