خرید سی دی بازی کامپیوتر ژاپن قصد دارد مسئله مجرد ماندن مردها را حل کند

یک اقتصاددان بنام ژاپنی برای حل مسئله مردهای مجرد پیشنهاد کرد مردان خوش تیپ مجرد مالیات بیشتری پرداخت کنند.به گزارش شبکه فرانس بیست و چهار ، تاکورو موریناگا پیشنهاد کرد مردان مجرد به چهار گروه خوش تیپ ، تیپ عادی ، زشت و با زشتی متوسط طبقه بندی شوند به نحوی که خوش تیپ ها مالیات بیشتر و زشت ها مالیات کمتری پرداخت کنند.به گفته این اقتصاددان پنجاه درصد مردان ژاپنی سی تا سی و پنج ساله مجرند و زنان ژاپنی به دنبال مردانی اند که درآمدشان دو برابر درآمد آنها باشد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید