خرید سی دی بازی کامپیوتر پيشنهادات جديد براي مذاکرات ايران و 1+5

عضو سابق تيم مذاکرات هسته‌اي ايران ضمن طرح پيشنهادات جديد براي حل مسئله هسته اي ايران از مطالبه غرب از تهران براي توقف غني‌سازي انتقاد کرد.به گزارش عصر ايران، حسين موسويان عضو ارشد گروه سابق مذاکره کننده هسته اي ايران با غرب در مصاحبه با رويترز گفت: در مقابل تهران و قدرت هاي بزرگ «فرصت تاريخي» براي حل مسئله هسته اي ايران قرار داردوي با اين حال گفت که مطالبه غرب از ايران براي توقف غني سازي در سطح بالا، نوعي تبعيض به شمار مي رود.موسويان، استاد مهمان در دانشگاه پرينستون آمريکا با ابراز خوشبيني نسبت به مذاکرات آتي ايران و 1+5 در بغداد گفت: هنگامي که دو طرف در نشست مذاکرات بغداد حضور مي يابند بايد خطوط قرمز ويژه برنامه هسته اي ايران را تعيين و براساس آنها گفت‌وگو کنند.وي افزود: رويکرد مثبت از نشست استانبول آغاز شد. اين مهم است که اين توجه در نشست بغداد نيز حفظ شود و ادامه يابد.رويترز مي نويسد: موسويان بين سال هاي 2003 تا 2005 و قبل از آغاز رياست جمهوري احمدي نژاد در مذاکرات ايران و غرب حضور داشت. ديپلمات هاي غربي داراي شناخت از موسويان گفته بودند که در مقطع مذاکرات وي واقعا تمايل داشت با غرب توافق به دست آيد.وي افزود: بايد مباني (مذاکره) براساس تعامل با خطوط قرمز ايران و 1+5 ساخته شوند. اگر خط قرمز براي 1+5 ، بمب اتمي است بايد راه‌ها و وسايل همکاري ايران با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در زمينه اقدامات ايجاد شفافيت را بررسي کند.گروه 1+5 متشکل از پنج عضو دائم شوراي امنيت (آمريکا، انگليس، فرانسه، چين و روسيه) به علاوه آلمان است. اين گروه و ايران قبل از اين در استانبول مذاکراتي را برگزار کرده بودند و قرار است مرحله بعدي مذاکرات در روز سوم خرداد در بغداد برگزار شود.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید