خرید سی دی بازی کامپیوتر نظر آیةالله صافی درباره امام جماعت غیرروحانی

آیت الله صافی گلپایگانی در پاسخ به سوالی پیرامون حکم امام جماعت غیر روحانی، حکم اصل مسأله را جواز دانسته و بیان داشت: بايد همان سيره سلف را كه سنگر نماز جماعت هميشه با امامت علماء و روحانيون برقرار بود حفظ شود؛ مبادا كج‌انديشان در اين سنت‌ها رخنه ايجاد نمايند.به گزارش مركز خبر حوزه؛ متن سوال و پاسخ این مرجع تقلید بدین شرح است:محضر مبارك مرجع بزرگ شيعه حضرت آيت الله العظمي صافي گلپايگاني دام‌ظلهبا سلام؛اخيراً در بعضي از مساجد، نماز جماعت به امامت غير روحاني تشكيل مي‌شود و مأمومين به ايشان اقتدا مي‌نمايند. بفرماييد آيا اين كار از نظر شرع مقدّس جايز است؟با تشكر/جمعي از نمازگزارانبسم الله الرحمن الرحيمعليكم السلام و رحمةاللهحكم اصل مسأله، جواز است؛ حتي اقتداي روحاني و مجتهد به غير مجتهد و روحاني؛ و شرط امام جماعت، ايمان و عدالت، و اگر مأمومين مرد يا مختلط از مرد و زن باشند ذكورت است.اما در جماعت مساجد، با توجه به اين‌كه نماز، خلف عالم، ثوابش به اضعاف مضاعف بيشتر است، و سيره بر اين مستقرّ شده كه ائمه جماعات در اين سنگر مقدس، تبليغ دين و احكام، و بيان حلال و حرام و ارشاد عوام، و امر به معروف و نهي از منكر و دفع شبهات مي‌نمايند، عنوان بزرگي شده است كه در اصلاح جامعه و پيشبرد سياست‌هاي اسلامي و دعوت به خير، نقش حياتي دارد، و در زمان ما بعض روشن‌فكرنماها، علماء را مانع از نيل به مقاصد سوء خود مي‌دانند، و جماعت با غير روحاني و غير ملبّس را ترويج مي‌نمايند.بايد همان سيره سلف را كه سنگر نماز جماعت هميشه با امامت علماء و روحانيون برقرار بود حفظ شود. مبادا كج‌انديشان در اين سنت‌ها رخنه ايجاد نمايند. البته به طور اتفاق، اگر امام روحاني راتب، معذور از حضور شد، اقتداء به غير روحاني، با شرايط بي‌اشكال و صحيح است والله العالم.لطف الله صافي/4جمادي الثانية1433

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید