خرید سی دی بازی کامپیوتر ادعای مخالفت احمدی نژاد با پیشنهاد مشایی

 مشرق مدعی شد:* در یکی از جلسات هیات دولت پیشنهادی از سوی اسفندیار مطرح می شود مبنی بر
اینکه 800 پروژه بزرگ نیمه تمام دولت در قالب طرح ” مهرگان” نامگذاری و
اجرایی شود که برخی وزرا با این نامگذاری به دلیل شائبه های پان ایرانیستی و
آتش پرستی مخالفت می کنند. احمدی نژاد هم استدلال وزرا را پسندیده و این
نامگذاری منتفی و مصوب می شود دولت پروژه های نیمه تمام را در قالب طرح
“مهر ماندگار” تکمیل کند.*جلسه هفته گذشته مجمع تشخیص مصلحت به عنوان کامل ترین جلسه مجمع طی سه سال گذشته معرفی شد.در این جلسه تمام اعضا حضور داشته و احمدی نژاد هم نیامده بود که بگوید من فقط آمده ام بلکه آمده بود که خود را موثر نشان دهد از این رو هشت پیشنهاد را مطرح کرد که اکثر آنها با کمک و همراهی رئیس مجمع و اعضا به تصویب رسید.به گفته حاضران احمدی نژاد بشاش وفعال بود و هاشمی رفسنجانی هم ابراز امیدواری کرد که این حضور استمرار داشته باشد. 

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید