خرید سی دی بازی کامپیوتر اجراي طرح شهاب در 12 استان

رييس بنياد ملي نخبگان با اعلام حمايت شش ميليارد توماني بنياد از مراكز نخبه‌پرور در سطح دانش‌آموزي از اجراي طرح شهاب در 12 استان كشور در سال جاري خبر داد.به گزارش ايسنا، دكتر نسرين سلطانخواه كه در نخستين سمينار علوم و فنون دبيرستان علامه حلي 5 سخن مي گفت با بيان اين‌كه بايدجوانان كشور را با گذشته موفق تاريخي كشور آشنا كنيم، تصريح كرد: براي اين كه بتوانيم آينده خوبي بسازيم بايد گذشته خود را به خوبي بشناسيم. از سوي ديگر دانش‌آموزان با اين تصور كه كانون تمامي عالم در محل تحصيل آنهاست درس بخوانند و متوجه اين موضوع باشند كه بزرگترين كارهاي دنيا در اين محل يعني مدرسه آنها انجام خواهد شد.وي در ادامه ماموريت بنياد ملي نخبگان را شناسايي استعدادها، كمك به رشد و شكوفايي و در نهايت زمينه سازي براي جذب و به كارگيري استعدادها عنوان كرد.سلطانخواه با بيان اين‌كه شناسايي استعدادهاي برتر در گروه‌هاي سني مختلف انجام مي‌شود،‌ ادامه داد: شناسايي استعدادها از دوره دانش‌آموزي آغاز مي‌شود. سپس در دوره دانشجويي ادامه يافته و در نهايت به شناسايي شخصيت‌هاي برجسته علمي ختم مي‌شود. در دوره دانش‌آموزي كه به دوره آغازگري معروف است توجه به مراكز نخبه‌پرور در آموزش و پرورش يكي از ماموريت‌هاي بنياد ملي نخبگان است كه در سال گذشته شش ميليارد تومان از مراكز نخبه‌پرور در سطح دانش آموزي حمايت‌هاي هدفمند و برنامه‌اي صورت گرفت.معاون علمي و فناوري رييس جمهور خاطرنشان كرد: در سطح وسيع‌تر طرح شناسايي و هدايت تحصيلي استعدادهاي برتر (شهاب) در كشور به طور گسترده با همكاري وزارت آموزش و پرورش در حال اجراست كه در سال جاري در 12 استان كشور اجرايي خواهد شد.وي افزود: در اين طرح دانش آموزان نخبه بدون جدا شدن از ساير دانش‌آموزان توسط معلمان پشتيباني و هدايت مي‌شوند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید