خرید سی دی بازی کامپیوتر آمریکا: ایران بیش از ۵ / ۳ درصد هم می‌تواند اورانیوم غنی کند!

برخی مقامات آمریکایی مدعی شده‌اند که در مواضع دولت این کشور در قبال پرونده هسته‌ای ایران تغییری محسوس دیده شده است، به گونه‌ای که به نظر می‌رسد دولت کنونی آمریکا با غنی‌سازی اورانیوم در ایران در سطحی بیش از  ۵ / ۳ درصد هم موافقت خواهد کرد. به گزارش «»، غنی‌سازی اورانیوم در حدی بیش از  ۵ / ۳ درصد که برای مصارف صلح‌‌آمیز است، همواره جزو خطوط قرمز غرب بوده، ولی گویا دولت اوباما به تازگی این خط قرمز را پشت سر گذاشته است!این در حالی است که ایران نیز بار‌ها اعلام نموده که اگر اورانیوم غنی شده در سطوح بالا‌تر برای سوخت راکتورهای خود را دریافت کند، چندان تمایلی به غنی‌سازی در سطوح بالا‌تر ندارد.بنا بر این گزارش، برخی مقامات آمریکایی مدعی شده‌اند آمریکا در ازای غنی‌سازی ایران در سطح بیش از  ۵ / ۳  درصد، از این کشور خواهد خواست تا دسترسی نامحدودی را به بازرسان آژانس بدهد.با وجود این،‌ «گری سیمور» از مقامات بلندپایه کاخ سفید در امر خلع سلاح هسته‌ای گفته است که تصمیم‌گیری درباره اینکه کدام بخش از برنامه هسته‌ای ایران، می‌تواند همچنان ادامه پیدا کند، موضوعی است که در مذاکرات مشخص خواهد شد.برخی دیگر از تحلیلگران بر این باورند، مواضعی شبیه موضع آقای سیمور، مواضعی است که برای مردم و افکار عمومی بیان می‌شود، ولی واقعیت این است که در رویکرد آمریکا نسبت به برنامه هسته‌ای ایران، تغییری محسوس رخ داده است.گویا در رویکرد تغییر در مواضع هسته‌ای آمریکا و غرب، ضرورتا باید حق ایران برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای به رسمیت شناخته شود؛ بنابراین، تردیدی نیست که جزییات فنی مذاکرات در روندی تدریجی و زمان‌بر به دست خواهد آمد، ولی مبنای مذاکرات قاعدتا و لزوما بر پایه این موضع و رفع تحریم‌ها شکل خواهد گرفت.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید