خرید سی دی بازی کامپیوتر کنایه فردوسی پور به عمران زاده !

گزارشگر بازی استقلال و شهرداری تعجب کرده بود که چرا حنیف عمرن زاده با ماسک بینی در زمین بازی می کرد.به گزارش خبرآنلاین؛عادل فردوسی پور در حاشیه بازی استقلال و شهرداری تبریز آنجا که حنیف عمران زاده با ماسکی بر صورت به میدان آمد گفت:«من نمی دانم چرا او این ماسک را به صورتش زده است.تا جایی که یادمان است ابروی او آسیب دیده بود اما نمی دانم چرا ماسک بینی گذاشته است؟» 

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید