خرید سی دی بازی کامپیوتر نوسازي خودروهاي فرسوده هم كامل اجرا نشد

معاون اجرايي سازمان حمل و نقل و ترافيك اعلام كرد: هر چند از رده خارج شدن تمام خودروهاي فرسوده تا پايان زمان اجراي برنامه چهارم توسعه يكي از پيشرفته‌ترين بندهاي اين برنامه بود اما دولت نتوانست آن را به صورت كامل اجرايي كند، همان‌طور كه نتوانستند برنامه كاهش آلودگي هواي كلان‌شهرها را اجرا كنند.به گزارش ايسنا، وحيد نوروزي افزود: اين بند از برنامه چهارم توسعه كه به تصويب نمايندگان مجلس نيز رسيد، با نگاه زيستمحيطي و اقتصادي پيشنهاد شده بود كه متاسفانه توسط دولت به درستي عملياتي نشد.وي با تأكيد بر اين كه عدم اجراي اين برنامه از دو نقطه قابل بررسي است، گفت: تا زماني كه نگاه دولت به نوسازي خودروهاي فرسوده نگاه جيره‌خواري باشد به اين صورت كه با اختصاص وام به مالكان خودروهاي فرسوده يك خودروي نو جايگزين يك خودروي فرسوده شود، به هيچ وجه اجراي اين طرح به صلاح نيست.نوروزي اظهار كرد: تا زماني كه مسئولان دولتي تعداد خودروهاي فرسوده را شمارش مي‌كنند و زماني كه اين خودروها به مرز يك ميليون رسيد جشن مي‌گيرند و در اجراي طرح نوسازي خودروهاي فرسوده نگاه زيست محيطي، اقتصادي، كاهش مصرف سوخت، تأمين سلامت شهروندان و عزم ملي وجود نداشته باشد، حتماً اين طرح شكست خورده است.وي تصريح كرد: خودروهاي فرسوده با وضع موجود هيچ وقت طبق مدت زمان تعيين شده از رده خارج نمي‌شوند اما اگر ايمان داشته باشيم كه خودروهاي فرسوده چه ضرر و زياني به كليت جامعه وارد مي‌كنند، در زمينه عملكرد خودروي فرسوده به جاي برگزاري جشن بايد ابراز ندامت كنيم.نوروزي اضافه كرد: ديدگاه مردم در خصوص اجراي طرح خروج خودروهاي فرسوده اين است كه برخي مسئولان تصور مي‌كنند خروج خودروهاي فرسوده باعث ضرر و زيان به اقشار كم درآمد مي‌شود در حالي كه دولت مي‌تواند از محل صرفه‌جويي مابه‌التفاوت سوخت خودروهاي فرسوده كاري كند كه تمامي اين خودروها در طول يك سال از رده خارج شده و ظرف سه سال سود اين كار به دولت بازگردانده شود.وي تأكيد كرد: حتي اگر دولت در اجراي اين طرح به صورت رايگان خودروهاي فرسوده را نوسازي كند، به هيچ عنوان ضرر و زيان نمي‌كند، چرا كه در يك دوره زماني مشخص مي‌تواند از محل صرفه‌جويي ما به التفاوت مصرف سوخت خودروهاي فرسوده و كاهش خطرپذيري جامعه سود لازم را به دست آورد.مشاور زيست محيطي معاون شهردار تهران در پايان خاطرنشان كرد: اگر دولت در نظر دارد به اقشار كم درآمد و آسيب‌پذير توجه ويژه داشته باشد بايد خودروهاي فرسوده را از رده خارج كند و با اين كار در مصرف سوخت صرفه‌جويي كند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید