خرید سی دی بازی کامپیوتر عمر زن‌ها کوتاهتر از مردان است

طول عمر متوسط انسان ها در سراسرجهان در حال افزایش است، اما طول عمر مردان با سرعت بیشتری افزایش می یابد.به گزارش خبرگزاری پانا به نقل از بی بی سی، اختلاف طول عمر مردان و زنان در حال کاهش است و مردان شاید در سال 2030 به عمر متوسط زنان دست یابند.بر اساس گزارش پروفسور لی ، اختلاف طول عمر مردان و زنان در دهه 70 با شش سال افزایش به بالاترین حد رسیده بود.تصور می شود که کاهش مصرف سیگار در بین مردان توضیحی برای این تحول باشد.پروفسور می هیو، استاد آماردر مدرسه کاس بیزنس، داده های اطلاعاتی در مورد طول عمر در انگلستان و ویلز را تحلیل کرد.این مطلب را یک مشاور اداره آمارهای ملی بریتانیا اعلام کرد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید