خرید سی دی بازی کامپیوتر بزرگتر بودن زن جوان زندگي مشترك را تا جدايي برد

يك زن جوان در دادگاه گفت: خانواده‌ شوهرم از ابتدا به دليل اينكه من از پسرشان چهار سال بزرگ‌تر بودم با ازدواجمان مخالف بودند و همين مخالفت باعث شد آنها شوهرم را تحت تاثير حرف‌هاي نامربوط خود قرار دهند.به گزارش ايسنا، همسر اين زن كه به همراه وي براي ارائه دادخواست طلاق توافقي در دادگاه خانواده حضور يافته بودند، به رييس شعبه گفت: هفت سال قبل با مخالفت خانواده‌ام با همسرم ازدواج كردم و دليل مخالفت‌هاي آنها، بيشتر بودن سن همسرم از من بود؛ هرچند هفت سال قبل مخالفت آنها را درك نمي‌كردم.وي ادامه داد: همسرم چهار سال از من بزرگ‌تر است و همين اختلاف سني از همان ابتدا باعث به وجود آمدن اختلاف در زندگي‌مان شد اما من به دليل علاقه‌اي كه به همسرم داشتم هميشه با كوتاه آمدن در دعواها سعي مي‌كردم زندگي‌مان را حفظ كنم.اين مرد گفت: از اوايل زندگي‌مان همسرم به من علاقه‌اي نداشت و به گفته‌ خودش با پول‌هاي من ازدواج كرده بود اما اين مساله براي من باوركردني نبود و من واقعا به او علاقه‌مند بودم.وي خاطرنشان كرد: سال قبل براي تولد همسرم يك اتومبيل به او هديه دادم اما او در عوض تا يك هفته با من صحبت نمي‌كرد زيرا هديه‌اش را دوست نداشت و به زعم خود، من با اين هديه‌ آبروي او را پيش دوستانش برده بودم.مرد جوان افزود: خانواده‌ همسرم از لحاظ مالي در سطح متوسطي قرار دارند اما همسرم حتي در دوران مجردي‌اش زياده‌خواه بوده و به دليل همين مساله هميشه با خانواده‌اش درگير بوده است.در ادامه‌ جلسه‌ دادگاه، همسر اين مرد اظهار كرد: متاسفانه تمامي صحبت‌هايي كه همسرم بيان كرد در اصل صحبت‌هاي خانواده‌اش است و او به دليل تحت تاثير بودن خانواده‌اش زندگي‌مان را نابود كرده است.وي ادامه داد: من به همسرم علاقه‌مند بودم اما او و خانواده‌اش هميشه فكر مي‌كردند من به پول‌هاي او علاقه دارم نه خودش؛ در حالي كه خودش اين را به خوبي مي‌داند اما متاسفانه خانواده‌اش چون از ابتدا با ازدواج ما مخالف بودند اين فكر را به همسرم القا كردند.وي افزود: شوهرم مرد مهرباني است اما بسيار تاثيرپذير است. بارها از او خواستم كه حرف حقيقت را قبول كند اما او هميشه در كنار خانواده‌اش و مقابل من مي‌ايستد.اين ن گفت: ديگر نمي‌توانم با تهمت‌هاي شوهرم و خانواده‌اش به زندگي با او ادامه دهم و براي اينكه به خانواده‌اش ثابت كنم من با پول پسرشان ازدواج نكرده‌ام مهريه 700 سكه‌اي خود را هم مي‌بخشم.به گزارش ايسنا، رييس دادگاه بعد از شنيدن اظهارات طرفين، حكمي مبني بر طلاق صادر نكرد و از زوج جوان خواست طلاق را به عنوان آخرين راه حل انتخاب كنند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید